Pakiet Komfort

MATERIAŁ MARKETINGOWY

0 zł za Pakiet Komfort do Twojego Konta przez pierwsze 6 miesięcy

 • Zobacz szczegóły

  Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla klienta w całym okresie ochrony Pakietu Ubezpieczeń PZU SA. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy od daty jego aktywacji, jeżeli Pakiet Komfort będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
  Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową. Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz również w Regulaminie Pakietu Komfort.

Wybierz jeden z trzech wariantów Pakietu Komfort, który Ci pasuje

 • Zobacz szczegóły
  • Pakiet Komfort Standard - z 2 przelewami Express Elixir miesięcznie
  • Pakiet Komfort Złoty - z 3 przelewami Express Elixir miesięcznie
  • Pakiet Komfort Platynowy - z 4 przelewami Express Elixir miesięcznie 

Wybierz np. Pakiet Komfort Platynowy i wejdź do STREFY KOMFORTU

 • Zobacz szczegóły
  • Kupiłeś przez internet wadliwy towar a sprzedawca nie chce zwrócić Ci pieniędzy? Możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu od PZU SA!
  • Złamał Ci się klucz w zamku? PZU SA zorganizuje przyjazd fachowca i pokryje koszty interwencji!
  • Podczas koszenia trawnika spod kosiarki wypadł kamień i uderzył w samochód sąsiada, zaparkowany przed jego domem? PZU SA wypłaci sąsiadowi odszkodowanie.
  • Musisz ekspresowo zapłacić zaliczkę na upragnione wakacje? Przelejesz pieniądze natychmiastowo w bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay!
    

Niespodziewane przeszkody dnia codziennego czy kryzysowe sytuacje? To samo życie …
Aktywuj wybrany wariant Pakietu Komfort do Twojego Konta i korzystaj z przelewów Express Elixir w lepszej cenie oraz ochrony ubezpieczeniowej, w ramach Pakietu Ubezpieczeń.
Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz w Regulaminie Pakietu Komfort.

 

Chcę aktywować usługę

AktywujWybierz swój wariant Pakietu Komfort:

Suma ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w każdych kolejnych 12. miesięcznych okrasach ubezpieczenia.
Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. 
W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń.
Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach jest opisany w sekcji: Szczegóły Pakietu Komfort/ Zakres Ochrony Pakietu Ubezpieczeń.

Chcę aktywować usługę

Aktywuj

Wybierz Pakiet Komfort Platynowy i wejdź do STREFY KOMFORTU!
W ramach Pakietu Express Elixir, natychmiastowo lub w ostatniej chwili zapłacisz np:

 • zaliczkę na obóz dziecka czy wyjazd na rodzinne wakacje,
 • rachunki za prąd czy telefon,
 • opłaty skarbowe czy zobowiązania podatkowe.

 Co zyskasz z ubezpieczeniem.

W zależności od wybranego wariantu Pakietu Komfort, zyskasz dodatkowo ochronę PZU SA w zakresie ubezpieczeń mieszczących się w tym  wariancie:

 • ubezpieczenie zakupów przez internet - zwrot pieniędzy, jeśli np. sprzedawca dostarczył towar niezgodny z Twoim zamówieniem i nie chce zwrócić kosztów zakupu,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych oraz assistance – usługi informacyjne : odszkodowanie za utracone rzeczy (tj. portfel, portmonetka, torebka, telefon, teczka, dokumenty - paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karty), gdy np. ktoś wyrwał Ci na ulicy torebkę, w której były portfel i dokumenty
 • ubezpieczenie Pomoc w domu: fachowa pomoc specjalistów, np. w razie awarii RTV/AGD/PC, PZU SA zorganizuje fachowca i pokryje koszty jego dojazdu, robocizny i części 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym): jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie i będziesz musiał zrekompensować jej stratę (ochrona dotyczy także szkód wyrządzonych przez dzieci, osoby bliskie i pomoc domową, a także zwierzęta np. psy), PZU SA wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Jak aktywować Pakiet Komfort?

1

W bankowości internetowej Pekao24 lub w aplikacji PeoPay w zakładce Oferty znajdź kafelek Pakietu Komfort i przejdź do wniosku,

2

Wybierz konto, do którego chcesz aktywować Pakiet Komfort oraz interesujący Cię wariant Pakietu Komfort,

3

Pakiet Komfort zostanie aktywowany 1 dnia najbliższego miesiąca, jeżeli dyspozycje aktywacji Pakietu Komfort złożysz do 25 danego dnia miesiąca włącznie. Jeżeli zrobisz to pomiędzy 26, a ostatnim dniem miesiąca, Pakiet Komfort będzie aktywny miesiąc później, również od 1 dnia miesiąca.

Dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort do Twojego konta możesz złożyć również w oddziale Banku lub placówce partnerskiej.
Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz w Regulaminie Pakietu Komfort.

Od momentu aktywacji Pakietu Komfort, możesz korzystać z przelewów natychmiastowych w ramach Pakietu Express Elixir oraz zostajesz objęty ochroną z tytułu ubezpieczenia  Twoja Ochrona, w ramach Pakietu Ubezpieczeń.

 • Aktywacja Pakietu

  • ​​​​​​Pakiet aktywujemy:

   • do konta prowadzonego w polskich złotych. Do jednego konta może być aktywny tylko jeden Pakiet Komfort.
   • w wybranym przez Ciebie wariancie. Będziesz mógł go zmienić raz na 6 miesięcy, poprzez złożenie oświadczenia o zmianie wariantu.
     

   Opłata za Pakiet Express Elixir, poza okresem „Promocji na start”, jest zależna od rodzaju posiadanego Konta oraz wybranego wariantu Pakietu Komfort. Szczegóły są opisane w Regulaminie Pakietu Komfort.
   Opłatę pobieramy za kolejny miesiąc, z konta do którego funkcjonuje Pakiet Komfort, w dni robocze, pomiędzy 26 a ostatnim dniem miesiąca włącznie.

 • Szczegóły Pakietu Komfort

  • Pakiet Express Elixir:

   • Liczba przelewów natychmiastowych, które mogą zostać zlecone w miesiącu bez dodatkowych opłat. Za kolejne pobierzemy opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych.

   Pakiet Ubezpieczeń:

   • Składając dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort, składasz oświadczenie woli o przystąpieniu do  Umowy grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona. Szczegółowy zakres grupowego ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoja Ochrona dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A.(OWU).
   • Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. 
   • Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową.
 • Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń:

   • Ubezpieczenie zakupów przez internet

     • Ubezpieczeniem objęte jest ryzyko niedostarczenia towaru lub dostarczenia towaru wadliwego lub dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem , który kupisz w okresie ubezpieczenia i zapłacisz za niego w formie polecenia przelewu za pośrednictwem internetu, przy użyciu karty debetowej lub kredytowej wydanej przez Bank Pekao S.A,. BLIKiem lub za pośrednictwem serwisów Pekao24 i PeoPay. 
     • Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zakupów na terenie Polski. Oznacza to, że towar musi być wysłany i dostarczony na terytorium RP.
     • Suma Ubezpieczenia wynosi 5000 zł i jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia.
       
   • Ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance usługi informacyjne

     • Ubezpieczeniem objęte są Twoje rzeczy osobiste: telefon, portfel, torebka lub teczka, a także dokumenty (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) i karty wydane przez nasz bank, na wypadek utraty na skutek kradzieży lub rabunku, do których doszło na terenie Polski. 
     • Dodatkowo, możesz skorzystać z nielimitowanych usług informacyjnych dotyczących procesu zastrzegania utraconych dokumentów oraz wydania nowych.
     • Suma Ubezpieczenia wynosi 1000 zł i jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia
   • Pomoc w domu

    • Jeśli we wskazanym prze Ciebie miejscu ubezpieczenia dojdzie do awarii (drzwi zewnętrznych, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, CO, wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowego urządzenia grzewczego (gazowego), sprzętu RTV/AGD i PC), zdarzenia losowego, przepięcia, dewastacji czy kradzieży z włamaniem i miejsce ubezpieczenia zostanie zniszczone lub uszkodzone, możesz skorzystać z pomocy specjalistów:

     • elektryka,
     • hydraulika,
     • ślusarza,
     • szklarza,
     • dekarza,
     • technika urządzeń grzewczych (gazowych),
     • serwisanta domowych urządzeń elektrycznych,
     • informatyka.

      W ramach ubezpieczenia PZU SA zorganizuje wizytę specjalisty i pokryje koszty ich usług s tj. koszty dojazdu, robocizny oraz części i materiałów użytych do naprawy. Usługi świadczone są na terytorium RP. Usługi są realizowane dla sprzętów RTV/AGD i PC, które są po okresie gwarancji i nie są starsze niż 10 lat.
     W każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia możesz skorzystać z usług fachowców do 3 razy. Maksymalny koszt jednej interwencji wynosi 800 zł (3 x 800 zł).
      

   • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym)

     • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to ochrona dla Ciebie, Twoich bliskich pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, a także Twojej pomocy domowej na wypadek szkód, które wyrządzisz osobom trzecim i jesteś zobowiązany do jej naprawienia.
     • Ubezpieczenie działa na terenie całej Polski, w domu i poza domem. Ochroną objęte są szkody wyrządzone:
      - wskutek posiadania i użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi
      - wskutek posiadania i użytkowania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego
      - przez zwierzęta domowe
      - w związku z amatorskim uprawianiem sportu
     • Suma gwarancyjna w każdych dwunastu miesięcznych okresach ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.
       

Zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort,  od dnia aktywacji Pakietu Komfort rozpoczyna się okres ochrony ubezpieczenia grupowego Twoja Ochrona  dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A., w ramach Pakietu Ubezpieczeń.

Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:

 • Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne.
 • Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu.
 • Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.


Jeżeli w wybranym przez Ciebie wariancie Pakietu Komfort  znajduje się ubezpieczenie Pomoc w domu, usługi specjalistów będą świadczone pod adresem wskazanym w banku jako adres zamieszkania. Jeśli chcesz, aby usługi Pomoc w domu były świadczone w miejscu wskazanym w Banku jako adres korespondencyjny możesz dokonać zmiany typu adresu pod którym świadczone będą te usługi .

 • W jaki sposób zgłosić szkodę?

  • Zadzwoń do PZU SA, pod numer 801 182 007 --> Pomoc assistance wybierz 1 -> Pomoc w domu wybierz 4 -> połączenie z konsultantem.
   Przedstaw się i podaj swoje imię i nazwisko oraz Pesel (albo datę urodzenia jeśli nie posiadasz numeru Pesel). Pamiętaj, że w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Pakiet Komfort musi był aktywny.
   Konsultant zweryfikuje Twoje dane i przyjmie zgłoszenie. 
   lub napisz na adres: kontakt@pzu.pl

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A., dostępnych na www.pzu.pl lub www.pekao.com.pl oraz w oddziałach banku.

 • Pliki do pobrania - archiwum

  • Regulamin Pakietu Komfort. Obowiązujący do: 28.02.2022r. jeśli Dyspozycja aktywacji złożona do 20.12.(...)

   Regulamin Pakietu Komfort. Obowiązujący do: 28.02.2022r. jeśli Dyspozycja aktywacji złożona do 20.12.2021r, 12.01.2022r. jeśli Dyspozycja aktywacji złożona po 20.12.2021r
   Pobierz plik

   Karta Produktu i Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

   Karta Produktu i Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
   Pobierz plik

   OWU - Twoja Ochrona

   OWU - Twoja Ochrona
   Pobierz plik

   Informacja Administratora danych PZU SA

   Informacja Administratora danych PZU SA
   Pobierz plik

   Formularz zgłoszenia reklamacji

   Formularz zgłoszenia reklamacji
   Pobierz plik

   Regulamin Pakietu Komfort. Obowiązujący od 1.03.2022 jeśli Dyspozycja aktywacji złożona do 20.12.2021(...)

   Regulamin Pakietu Komfort. Obowiązujący od 1.03.2022 jeśli Dyspozycja aktywacji złożona do 20.12.2021r, 13.01.2022r. jeśli Dyspozycja aktywacji złożona po 20.12.2021r
   Pobierz plik

   Regulamin Pakietu Komfort obowiązujący do 2.06.2023

   Regulamin Pakietu Komfort obowiązujący do 2.06.2023
   Pobierz plik

   Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych. Obowiązująca od 1.03.2022r jeśli Dyspozycja aktywa(...)

   Taryfa prowizji i opłat dla klientów detalicznych. Obowiązująca od 1.03.2022r jeśli Dyspozycja aktywacji złożona do 20.12.2021 r. 13.01.2022 r. jeśli Dyspozycja aktywacji złożona po 20.12.2021 r.
   Pobierz plik

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.