Pakiet Komfort

MATERIAŁ MARKETINGOWY

0 zł za Pakiet Komfort do Twojego Konta przez pierwsze 6 miesięcy
 • Zobacz szczegóły

  Pakiet Komfort składa się z płatnego Pakietu Express Elixir i bezpłatnego dla klienta w całym okresie ochrony Pakietu Ubezpieczeń PZU SA. Pakiet Express Elixir jest bezpłatny w promocji przez 6 pierwszych miesięcy od daty jego aktywacji, jeżeli Pakiet Komfort będzie aktywowany do konta po raz pierwszy. Po tym okresie pobierzemy miesięcznie opłatę za Pakiet Express Elixir zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort.
  Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową. Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz również w Regulaminie Pakietu Komfort.

Wybierasz jeden z trzech wariantów zróżnicowanych pod względem liczby przelewów Express Elixir do wykorzystania w miesiącu oraz zakresu ubezpieczenia
Wybierz np. Pakiet Komfort Platynowy i wejdź do STREFY KOMFORTU
 • Zobacz szczegóły
  • Kupiłeś przez internet wadliwy towar a sprzedawca nie chce zwrócić Ci pieniędzy? Możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu od PZU SA!
  • Złamał Ci się klucz w zamku? PZU SA zorganizuje przyjazd fachowca i pokryje koszty interwencji!
  • Podczas koszenia trawnika spod kosiarki wypadł kamień i uderzył w samochód sąsiada, zaparkowany przed jego domem? PZU SA wypłaci sąsiadowi odszkodowanie.
  • Musisz ekspresowo zapłacić zaliczkę na upragnione wakacje last minute? Przelejesz pieniądze natychmiastowo w bankowości elektronicznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay!
    

Niespodziewane przeszkody dnia codziennego czy kryzysowe sytuacje? To samo życie …
Aktywuj wybrany wariant Pakietu Komfort do Twojego Konta i korzystaj z przelewów Express Elixir w lepszej cenie oraz ochrony ubezpieczeniowej, w ramach Pakietu Ubezpieczeń.
Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz w Regulaminie Pakietu Komfort.

Wybierz swój wariant Pakietu Komfort:

Suma ubezpieczenia jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w każdych kolejnych 12. miesięcznych okrasach ubezpieczenia.
Pakiet Ubezpieczeń stanowi obok Pakietu Express Elixir część Pakietu Komfort. 
W ramach Pakietu Komfort dostępne są trzy warianty (Platynowy, Złoty, Standard) różniące się liczbą przelewów natychmiastowych (w ramach Pakietu Express Elixir) oraz zakresem ubezpieczenia w ramach Pakietu Ubezpieczeń.
Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach jest opisany w sekcji: Szczegóły Pakietu Komfort/ Zakres Ochrony Pakietu Ubezpieczeń.

 

Skontaktuj sie z doradcą

Zamów kontakt

Wybierz Pakiet Komfort Platynowy i wejdź do STREFY KOMFORTU!
W ramach Pakietu Express Elixir, natychmiastowo lub w ostatniej chwili zapłacisz np:

 • zaliczkę na obóz dziecka czy wyjazd na rodzinne wakacje last minute
 • rachunki  za prąd czy telefon
 • opłaty skarbowe czy zobowiązania podatkowe.

 Co zyskasz z ubezpieczeniem.

W zależności od wybranego wariantu Pakietu Komfort, zyskasz dodatkowo ochronę PZU SA w zakresie ubezpieczeń mieszczących się w tym  wariancie:

 • ubezpieczenie zakupów przez internet - zwrot pieniędzy, jeśli np. sprzedawca dostarczył towar niezgodny z Twoim zamówieniem i nie chce zwrócić kosztów zakupu,
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych oraz assistance – usługi informacyjne : odszkodowanie za utracone rzeczy (tj. portfel, portmonetka, torebka, telefon, teczka, dokumenty - paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, karty), gdy np. ktoś wyrwał Ci na ulicy torebkę, w której były portfel i dokumenty
 • ubezpieczenie Pomoc w domu: fachowa pomoc specjalistów, np. w razie awarii RTV/AGD/PC, PZU SA zorganizuje fachowca i pokryje koszty jego dojazdu, robocizny i części 
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym): jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie i będziesz musiał zrekompensować jej stratę (ochrona dotyczy także szkód wyrządzonych przez dzieci, osoby bliskie i pomoc domową, a także zwierzęta np. psy), PZU SA wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu.

Jak aktywować Pakiet Komfort?

1

W bankowości internetowej Pekao24 lub w aplikacji PeoPay w zakładce Oferty znajdź kafelek Pakietu Komfort i przejdź do wniosku,

2

Wybierz konto, do którego chcesz aktywować Pakiet Komfort oraz interesujący Cię wariant Pakietu Komfort,

3

Pakiet Komfort zostanie aktywowany 1 dnia najbliższego miesiąca, jeżeli dyspozycje aktywacji Pakietu Komfort złożysz do 25 danego dnia miesiąca włącznie. Jeżeli zrobisz to pomiędzy 26, a ostatnim dniem miesiąca, Pakiet Komfort będzie aktywny miesiąc później, również od 1 dnia miesiąca.

Dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort do Twojego konta możesz złożyć również w oddziale Banku lub placówce partnerskiej.
Listę kont, do których możesz aktywować Pakiet Komfort, znajdziesz w Regulaminie Pakietu Komfort.

Od momentu aktywacji Pakietu Komfort, możesz korzystać z przelewów natychmiastowych w ramach Pakietu Express Elixir oraz zostajesz objęty ochroną z tytułu ubezpieczenia  Twoja Ochrona, w ramach Pakietu Ubezpieczeń.

 • Aktywacja Pakietu

  • ​​​​​​Pakiet aktywujemy:

   • do konta prowadzonego w polskich złotych i tylko dla Ciebie  (na rzecz jednego posiadacza i na jego wniosek). Do jednego konta może być aktywny tylko jeden Pakiet Komfort.
   • w wybranym przez Ciebie wariancie. Będziesz mógł go zmienić raz na 6 miesięcy, poprzez złożenie oświadczenia o zmianie wariantu.
     

   Opłata za Pakiet Express Elixir, poza okresem „Promocji na start”, jest zależna od rodzaju posiadanego Konta oraz wybranego wariantu Pakietu Komfort. Szczegóły są opisane w Regulaminie Pakietu Komfort.
   Opłatę pobieramy za kolejny miesiąc, z konta do którego funkcjonuje Pakiet Komfort, w dni robocze, pomiędzy 26 a ostatnim dniem miesiąca włącznie.

 • Szczegóły Pakietu Komfort

  • Pakiet Express Elixir:

   • Liczba przelewów natychmiastowych, które mogą zostać zlecone w miesiącu bez dodatkowych opłat. Za kolejne pobierzemy opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla klientów detalicznych.

   Pakiet Ubezpieczeń:

   • Składając dyspozycję aktywacji Pakietu Komfort, składasz oświadczenie woli o przystąpieniu do  Umowy grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona. Szczegółowy zakres grupowego ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Twoja Ochrona dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A.(OWU).
   • Ochronę ubezpieczeniową zapewnia PZU SA. 
   • Bank jest ubezpieczającym i opłaca składkę ubezpieczeniową.
 • Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń:

   • Ubezpieczenie zakupów przez internet

     • Ubezpieczeniem objęte jest ryzyko niedostarczenia towaru lub dostarczenia towaru wadliwego lub dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem , który kupisz w okresie ubezpieczenia i zapłacisz za niego w formie polecenia przelewu za pośrednictwem internetu, przy użyciu karty debetowej lub kredytowej wydanej przez Bank Pekao S.A,. BLIKiem lub za pośrednictwem serwisów Pekao24 i PeoPay. 
     • Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zakupów na terenie Polski. Oznacza to, że towar musi być wysłany i dostarczony na terytorium RP.
     • Suma Ubezpieczenia wynosi 5000 zł i jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia.
       
   • Ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance usługi informacyjne

     • Ubezpieczeniem objęte są Twoje rzeczy osobiste: telefon, portfel, torebka lub teczka, a także dokumenty (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy) i karty wydane przez nasz bank, na wypadek utraty na skutek kradzieży lub rabunku, do których doszło na terenie Polski. 
     • Dodatkowo, możesz skorzystać z nielimitowanych usług informacyjnych dotyczących procesu zastrzegania utraconych dokumentów oraz wydania nowych.
     • Suma Ubezpieczenia wynosi 1000 zł i jest ustalana na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe zaistniałe w każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia
   • Pomoc w domu

    • Jeśli we wskazanym prze Ciebie miejscu ubezpieczenia dojdzie do awarii (drzwi zewnętrznych, instalacji wodnej, kanalizacyjnej, CO, wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowego urządzenia grzewczego (gazowego), sprzętu RTV/AGD i PC), zdarzenia losowego, przepięcia, dewastacji czy kradzieży z włamaniem i miejsce ubezpieczenia zostanie zniszczone lub uszkodzone, możesz skorzystać z pomocy specjalistów:

     • elektryka,
     • hydraulika,
     • ślusarza,
     • szklarza,
     • dekarza,
     • technika urządzeń grzewczych (gazowych),
     • serwisanta domowych urządzeń elektrycznych,
     • informatyka.

      W ramach ubezpieczenia PZU SA zorganizuje wizytę specjalisty i pokryje koszty ich usług s tj. koszty dojazdu, robocizny oraz części i materiałów użytych do naprawy. Usługi świadczone są na terytorium RP. Usługi są realizowane dla sprzętów RTV/AGD i PC, które są po okresie gwarancji i nie są starsze niż 10 lat.
     W każdych kolejnych 12 miesięcznych okresach ubezpieczenia możesz skorzystać z usług fachowców do 3 razy. Maksymalny koszt jednej interwencji wynosi 800 zł (3 x 800 zł).
      

   • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym)

     • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to ochrona dla Ciebie, Twoich bliskich pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, a także Twojej pomocy domowej na wypadek szkód, które wyrządzisz osobom trzecim i jesteś zobowiązany do jej naprawienia.
     • Ubezpieczenie działa na terenie całej Polski, w domu i poza domem. Ochroną objęte są szkody wyrządzone:
      - wskutek posiadania i użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi
      - wskutek posiadania i użytkowania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego
      - przez zwierzęta domowe
      - w związku z amatorskim uprawianiem sportu
     • Suma gwarancyjna w każdych dwunastu miesięcznych okresach ubezpieczenia wynosi 10 000 zł.
       

Zgodnie z Regulaminem Pakietu Komfort,  od dnia aktywacji Pakietu Komfort rozpoczyna się okres ochrony ubezpieczenia grupowego Twoja Ochrona  dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A., w ramach Pakietu Ubezpieczeń.

Zakres ochrony Pakietu Ubezpieczeń w poszczególnych wariantach:

 • Wariant Standard: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne.
 • Wariant Złoty: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu.
 • Wariant Platynowy: ubezpieczenie zakupów przez Internet, ubezpieczenie rzeczy osobistych i assistance - usługi informacyjne, ubezpieczenie Pomoc w domu oraz OC w życiu prywatnym.


Jeżeli w wybranym przez Ciebie wariancie Pakietu Komfort  znajduje się ubezpieczenie Pomoc w domu, usługi specjalistów będą świadczone pod adresem wskazanym w banku jako adres zamieszkania. Jeśli chcesz, aby usługi Pomoc w domu były świadczone w miejscu wskazanym w Banku jako adres korespondencyjny możesz dokonać zmiany typu adresu pod którym świadczone będą te usługi .

 • W jaki sposób zgłosić szkodę?

  • Zadzwoń do PZU SA, pod numer 801 182 007 
   Przedstaw się i podaj swoje imię i nazwisko oraz Pesel (albo datę urodzenia jeśli nie posiadasz numeru Pesel). Pamiętaj, że w momencie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Pakiet Komfort musi był aktywny.
   Konsultant zweryfikuje Twoje dane i przyjmie zgłoszenie. 
   lub napisz na adres: kontakt@pzu.pl

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia Twoja Ochrona dla posiadaczy rachunków Banku Pekao S.A., dostępnych na www.pzu.pl lub www.pekao.com.pl oraz w oddziałach banku.

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wybierz dogodną formę kontaktu

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję