Akcjonariat - Relacje inwestorskie

akcjonariat

Akcjonariat Banku Pekao S.A.

 

 

 

Nazwa

Liczba akcji Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

 52 494 007 20,00%  52 494 007 20,00%

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 33 596 166 12,80%  33 596 166 12,80%

Fundusze Zarządzane przez Nationale - Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.*

18 893 000 7,20% 18 893 000 7,20%

Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. *

14 175 051 5,40% 14 175 051 5,40%

Pozostali akcjonariusze 

(poniżej 5%) 

143 311 810 54,60% 143 311 810 54,60%

Razem

262 470 034 100,00% 262 470 034 100,00%

 * Zgodnie z raportem bieżącym Nr 16/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 roku 

 

 

PZU S.A.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest największą instytucją finansową w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe.

PFR S.A.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Kapitał akcyjny