Konsensus - Relacje inwestorskie

konsensus

Aktualne rekomendacje inwestycyjne dla akcji Banku Pekao S.A.

Konsensus wyników kwartalnych na 1Q'24

Poniższa tabela przedstawia konsensus głównych pozycji zysków i strat opartych w większości na aktualnych szacunkach analityków akcji Banku Pekao. Zwracamy uwagę, że wszelkie opinie, szacunki lub prognozy dotyczące wyników finansowych Banku Pekao dokonywane przez analityków są ich wyłączną decyzją i nie stanowią opinii, szacunków ani prognoz Banku Pekao ani jego Zarządu Banku Pekao S.A.

1Q'24
konsensus w oparciu o 17 brokerów
zmiana r/r zmiana kw/kw

Rachunek zysków i strat 

(mln PL)

średnia mediana max min 1Q'23 net % 4Q'23 net %

Przychody ogółem

3805

3838

3909

3227

3531

274

8%

3633

172

5%

Przychody podstawowe

3784

3787

3830

3726

3436

348

10%

3866

(82)

(2%)

Wynik z tytułu odsetek(*)

3098

3096

3152

3049

2774

323

12%

3133

(35)

(1%)

Wynik z tytułu opłat i prowizji

686

681

737

665

662

24

4%

733

(47)

(6%)

Pozostałe przychody

21

61

20

(487)

95

(74)

(78%)

(233)

254

(109%)

Koszty ogółem

 (1450)

 (1482)

(1225)

(1541)

(1106)

(344)

31%

(1209)

(241)

20%

Zysk operacyjny

2355

2356

2684

1686

2425

(70)

(3%)

2424

(69)

(3%)

Koszty ryzyka  

(220)

(217)

(182)

(275)

(130)

(90)

69%

(106)

(114)

108%

Podatek bankowy

(222)

(222)

(209)

(226)

(219)

(3)

1%

(219)

(3)

1%

Zysk netto

1472,9

1463

1577

1401

1446

27

1,8%

1723

(250)

(14,5%)

UWAGA:

(*) Wynik z tytułu odsetek i przychody ogółem, bez dywidend i dochodów z inwestycji kapitałowych

Konsensus przygotowany w oparciu o prognozy 17 analityków z: Santander CEE Equity Research; Trigon DM S.A.; BM BOŚ; BM Millennium; WOOD & Company; Erste Securities; Morgan Stanley; Goldman Sachs Research; PKO BM; BoML; Ipopema; HSBC; Autonomous Research; Citi Research; BM mBank; RBI International oraz J.P. Morgan.  

Ostatnia aktualizacja na 25.04.2024 r.

 

Konsensus roczny

Wszystkie opinie, szacunki oraz prognozy dotyczące wyników Banku Pekao S.A. sporządzone przez analityków sell side, są ich niezależnymi opiniami i nie reprezentują opinii, szacunków oraz prognoz Zarządu Banku Pekao S.A.

Średnia cena docelowa (ostatnia aktualizacja: 08.05.2024 r.)

168,42zł

 

Rekomendacja Liczba Udział
Kupuj (Akumuluj, Przeważaj) 10 58,8%
Trzymaj (Neutralnie, Równowaga) 6 35,3%
Sprzedaj (Redukuj, Niedoważaj) 1   5,9%
Ogółem 17 100%

Ostatnia aktualizacja w dniu 08.05.2024 r.

Aktualny konsensus rynkowy Banku Pekao S.A. na lata 2023-2024

Poniższa tabela przedstawia konsensus głównych pozycji rachunku zysków i strat, a także pozycji bilansowych opartych w większości na aktualnych szacunkach analityków akcji Banku Pekao. Zwracamy uwagę, że wszelkie opinie, szacunki lub prognozy dotyczące wyników finansowych Banku Pekao dokonywane przez analityków są ich wyłączną decyzją i nie stanowią opinii, szacunków ani prognoz Banku Pekao ani jego Zarządu Banku Pekao S.A.

 

 

2024 prognoza

2025 prognoza

(mln PLN) Mediana Średnia Max Min LP Mediana Średnia Max Min LP

Przychody

15 013 14 777 15 584 12 970 17 15 183 14 878 15 985 12 414 16

  Wynik z tytułu odsetek

11 777 11 563 12 336 9 848 17 12 005 11 559 12 635 8 752 16

  Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 905 2 908 3 023 2 785 17 3 038 3 023 3 193 2 863 16

Koszty Operacyjne

(5 332) (5 353) (4 624) (5 894) 17 (5 749) (5 780) (5 036) (6 507 16

Zysk Operacyjny

9 681 9 425 10 960 7 076 17 9 434 9 098 10 949 5 907 16

Rezerwy

(918) (931) (618) (1 553) 17 (982) (1 002) (749) (1335) 16

Zysk netto

5 871 5 588 6 243 4 494 17 5 594 5 390 6 689 3 657 16
 

Kredyty wzrost

2,1% 2,0% 8,3% (7,7%) 17 6,0% 6,5% 14,2% 1,6% 15

Depozyty wzrost

6,1% 7,0% 15,2% 0,1% 17 5,0% 5,0% 8,9% 2,7% 13

UWAGA: Konsensus przygotowany w oparciu o raporty 17 brokerów wydane od 06.10.2023

Ostatnia aktualizacja w dniu 08.05.2024 r.

LP oznacza liczbę prognoz.

Koszty operacyjne z BFG z wył. podatku bankowego.

Liczba raportów włączonych do sporządzenia konsensusu może różnić się od liczby analityków którzy sporządzają opracowania na temat Banku, ze względu na nieaktualną datę prognozy bądź inną przyczynę.

Prognozy makroekonomiczne

  2021 2022 2023P 2024P 2025P
PKB, % 7,0 5,3 0,2 3,0 4,3
Konsumpcja prywatna, % 6,1 5,2 (1,0) 4,3 4,2
Inwestycje, % 1,2 4,9 8,0 (1,1) 6,4
Bezrobocie, % eop 5,8 5,2 5,1 4,8 4,7
Inflacja CPI, % 5,1 14,4 11,4 3,9 4,1
3M Wibor, % eop 2,54 7,02 5,88 5,85 5,90
Stopa referencyjna, % eop 1,75 6,75 5,75 5,75 5,75
Kurs wymiany EUR, eop 4,57 4,69 4,57 4,30 4,32
Kurs wymiany USD, eop 4,06 4,40 3,94 3,81 3,79
Wynik sektora publicznego, % PKB (1,8) (3,7) (4,9) (5,3) (4,9)

 

  2021 2022 2023P(2) 2024P(2) 2025P(2)
Kredyty, % r/r

5,1

1,7

0,5

3,4

4,1

Detal, % r/r

4,8

(3,9)

(0,2)

3,3

5,0

Złotowe kredyty hipoteczne

12,6

(1,5)

1,3

5,2

5,6

Pożyczki konsumenckie(1)

2,0

(3,0)

1,5

3,8

6,0

Korporacje, % r/r

4,3

9,7

(1,7)

2,5

3,8

Oszczędności(3), % r/r

6,9

1,2

11,0

8,7

10,6

Depozyty, % r/r

10,1

5,1

10,9

9,4

10,1

Detal, % r/r

6,6

3,5

11,8

9,2

11,2

Korporacje, % r/r

10,3

11,6

12,0

12,0

11,0

Fundusze inwestycyjne(4), % r/r

9,2

(15,3)

4,0

4,0

5,0

(1) wszystkie niehipoteczne kredyty detaliczne

(2) wewnętrzny scenariusz

(3) depozyty + aktywa w funduszach inwestycyjnych dedykowanych klientom detalicznym

(4) aktywa zgromadzone w funduszach inwestycyjnych klientów detalicznych


Ostatnia aktualizacja w dniu 02.02.2024 r.