Kalendarium - Relacje inwestorskie

kalendarium

 • 07.11.2024

  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2024 roku

 • 08.08.2024

  Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2024 roku

 • 30.04.2024

  Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2024 roku

 • 22.02.2024

  Jednostkowy raport roczny Banku za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku