Oceny ratingowe - Relacje inwestorskie

Oceny ratingowe

FITCH RATINGS Bank Pekao S.A Polska
Długoterminowa ocena IDR

BBB

Perspektywa: Stabilna

A-

Perspektywa: Stabilna

Krótkoterminowa ocena IDR F2 F1
Rating Viability bbb -
Rating wsparcia rządu brak wsparcia -
Krajowa długoterminowa ocena

AA-(pol)

Perspektywa: Stabilna

-
Krajowa krótkoterminowa ocena F1+(pol) -
Skale ocen ratingowych
Historyczne oceny ratingowe
S&P GLOBAL RATINGS Bank Pekao S.A. Polska
RATING KREDYTOWY EMITENTA (ICR)    
Ocena długookresowa w walutach obcych BBB+ A-
Ocena długookresowa w walucie krajowej BBB+ A
Ocena krótkookresowa w walutach obcych A-2 A-2
Ocena krótkookresowa w walucie krajowej A-2 A-1
Ocena samodzielna (stand-alone credit profile) bbb+ -
Perspektywa Pozytywna Stabilna
RATING KONTRAHENTA (RCR)    
Ocena długoterminowa zobowiązań w walutach obcych A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walutach obcych A-2 -
Ocena długoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A- -
Ocena krótkoterminowa zobowiązań w walucie krajowej A-2 -
RATING EMISJI OBLIGACJI SP SERII SP1 BBB+  
RATING EMISJI EUROOBLIGACJI SNP SERII ESN1 BBB    
RATING EMISJI OBLIGACJI SNP SERII ESN3 BBB   

 

Skale ocen ratingowych
Historyczne oceny ratingowe
MOODY'S INVESTORS SERVICE (OCENY NIEZAMAWIANE PRZEZ BANK) Bank Pekao S.A. Polska
Długoterminowa ocena depozytów A2 A2
Krótkoterminowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1
Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment) baa2 -
Długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR) A2 -
Krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR) Prime-1 -
Perspektywa Stabilna Stabilna
Długoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA) A2(cr) -
Krótkoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA) Prime-1(cr) -
Skale ocen ratingowych
Historyczne oceny ratingowe