Program EMTN - Bank Pekao S.A.

Podstawowe informacje o Programie EMTN

Zarząd Banku 31 października 2023 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Bank jako emitenta programu („Program EMTN”) emisji średnioterminowych euroobligacji („Euroobligacje”).

 Program EMTN został ustanowiony na następujących warunkach:

  1. kwota Programu EMTN wyniesie maksymalnie 5.000.000.000 EUR lub równowartość tej kwoty w innych walutach;
  2. Euroobligacje emitowane w ramach Programu EMTN będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani innymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;
  3. Euroobligacje mogą być emitowane w euro, złotych lub innych walutach w dowolnej liczbie transz, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności;
  4. Euroobligacje mogą być emitowane jako obligacje zielone lub zrównoważone;
  5. Euroobligacje zostaną zdeponowane u wspólnego depozytariusza i zarejestrowane w imieniu podmiotu wyznaczonego jako wspólny depozytariusz dla Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking, S.A.;
  6. Bank będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do oficjalnych notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (ang. Luxembourg Stock Exchange „LuxSE”) oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez LuxSE, Luxembourg Green Exchange, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (z późniejszymi zmianami).

Euroobligacje wyemitowane w ramach Programu EMTN

W dniu 23 listopada 2023 r. Bank wyemitował w ramach Programu EMTN pierwszą serię zielonych Euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR. Informacje o warunkach emisji znajdują się w Ostatecznych warunkach emisji obligacji serii 1 (Final Terms). Seria  otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Dokumenty 

Prospekt EMTN
Final Terms (Ostateczne warunki emisji obligacji serii 1)
Umowa agencyjna
Statut Banku

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję