Potwierdzenie anulowania subskrypcji - Bank Pekao S.A.