Plan Podziału CDM Pekao SA - Relacje inwestorskie

Plan Podziału CDM Pekao SA

Plan Podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

 1. Plan Podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
 2. Sprawozdanie Zarządu Banku Polska Kasa Opieki S.A. uzasadniające podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
 3. Sprawozdanie Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. uzasadniające podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
 4. Sprawozdanie Zarządu Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. uzasadniające podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.:

 1. Sprawozdanie finansowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
 2. Sprawozdanie finansowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
 3. Sprawozdanie finansowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie finansowe Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone, ale na datę podpisania Planu Podziału CDM Pekao S.A. niezatwierdzone jeszcze przez Walne Zgromadzenie Spółki.
Dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.:

 1. Sprawozdanie finansowe Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.
 2. Sprawozdanie finansowe Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
 3. Sprawozdanie finansowe Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
 4. Sprawozdanie finansowe Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki oraz sprawozdaniem biegłego z badania za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe sporządzone, ale na datę podpisania Planu Podziału CDM Pekao S.A. niezatwierdzone jeszcze przez Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki.

 1. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.