Produkcja papiernicza, drzewna oraz meblarska - Bank Pekao S.A.

Produkcja papiernicza, drzewna oraz meblarska

Ekosystem branż stanowiących obszar silnej specjalizacji polskich firm przemysłowych i spełniających ważne funkcje gospodarcze. Sektor papierniczy odgrywa coraz ważniejszą rolę w zrównoważonym rozwoju polskiej gospodarki. Z kolei branża drzewno-meblarska to jedna z „gwiazd” polskiego eksportu ostatnich lat, w której sprzedaż zagraniczna odpowiada za dominującą część przychodów. Polscy producenci dysponują w tych obszarach wymiernymi przewagami kosztowymi oraz dość dobrym dostępem do surowca. 

 

Branża opakowań w dobie słabszego popytu. Sytuacja bieżąca i perspektywy na najbliższe kwartały


Silnie rozwinięty sektor opakowań odgrywa istotną rolę w obszarze krajowego przetwórstwa. Pozycja naszego kraju w unijnej produkcji jak i eksporcie wzrasta, dzięki czemu Polska uplasowała się w czołówce europejskich graczy. 2023 rok był jednak okresem silnego spowolnienia w branży pod wpływem dużo słabszego popytu krajowego i zagranicznego (UE). Słabsza sprzedaż przełożyła się na pogorszenie wyników, jednak ogólna sytuacja branży opakowaniowej jest stabilna i korzystna na tle przetwórstwa przemysłowego. Na jedno z głównych wyzwań (poza kwestiami regulacyjnymi) wyrasta ponownie presja płacowa, rekompensowana jednak ulgą po stronie kosztów materiałów.


Listopad 2023

Pobierz raport

Branża drzewno-meblarska w wymagającym otoczeniu rynkowym.
Bieżące trendy i perspektywy rozwojowe.

 

Branża drzewna i meblarska to gałęzie przetwórstwa, w których Polska posiada szczególnie mocną pozycję w Unii Europejskiej. Przez lata były one lokomotywami polskiego eksportu i rozwijały się na fali dobrej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym, wysokiej konkurencyjności i rosnącej innowacyjności. Od połowy 2022 roku w obu sektorach trwa cykliczne spowolnienie spowodowane wyhamowaniem popytu w całej Europie. Jak w tym wymagającym otoczeniu rynkowym radzą sobie przedstawiciele obu branż?Wrzesień 2023

Pobierz raport

Produkcja papierowych wyrobów higienicznych i sanitarnych (PKD 17.22). Wyniki jak na razie odporne na czynniki kosztowe, solidne perspektywy popytowe.

Pomimo silnych wyzwań kosztowych, zagregowany wynik finansowy producentów papierowych wyrobów higienicznych i sanitarnych (biorąc pod uwagę podmioty zatrudniające 10 i więcej osób) w 2022 r. wzrósł o 66% r/r, a rentowność netto poprawiła się z 6,2% do 7,3%. Charakter wyrobów (w większości produkty pierwszej potrzeby i codziennego użytku) pozwolił branży na skuteczne dostosowania poziomu cen, przekładające się na poprawę marżowości. W roku bieżącym ponownie nie zabraknie wyzwań kosztowych, zakładamy jednak że branża utrzyma względnie wysoką odporność popytu na skutki ogólnej dekoniunktury gospodarczej. W średnim horyzoncie perspektywy dla sprzedaży pozostają korzystne dzięki spodziewanemu wzrostowi zużycia wyrobów per capita w Polsce i całej UE (przy silnym profilu eksportowym branży). Natomiast rosnącym wyzwaniem po stronie kosztów będzie unijna polityka środowiskowa (w tym m.in. nowe przepisy przeciwdziałające wylesianiu) i jej wpływ na ceny surowców. Z kolei w długim okresie (2030+) branża będzie musiała dostosować portfel produktów do spodziewanych w całej UE zmian demograficznych (m.in. starzenie się społeczeństwa, spadek liczby niemowląt).  

Czeriwec 2023

Pobierz raport

Produkcja stolarki budowlanej. Rok 2023 okresem dekoniunktury i rosnącej presji na wyniki?

W okresie 1-3Q22 przychody firm specjalizujących się w produkcji stolarki budowlanej (zatrudniających przynajmniej 50 pracowników) wzrosły o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., ich zagregowany wynik finansowy netto poprawił się o 5%, a wskaźnik rentowności netto – choć niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. - utrzymał się na wysokim na tle minionej dekady poziomie 8%. Jednak sam 3Q22 przyniósł już oznaki ochłodzenia koniunktury, widoczne w pogorszeniu wyników i spadku wolumenów produkcji. Można zakładać, że w 2023 r. branża będzie znajdować się pod rosnącym wpływem pogorszenia sytuacji w budownictwie mieszkaniowym (spadek popytu na nowe mieszkania i liczby nowych inwestycji budowlanych), co w połączeniu z wciąż wysoką presją kosztową może odbić się negatywnie na jej marżach i wynikach finansowych. 

Luty 2023

Pobierz raport

Raport „Branża opakowań w okresie zawirowań gospodarczych”

Sektor opakowań to silnie rozwinięty obszar krajowego przetwórstwa - pod względem jego udziału w produkcji przemysłowej Polska nie ma sobie równych w UE. Po przejściowej stagnacji wywołanej kryzysem COVID w 2020 r., branża już w 2021 r. powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu, na której utrzymała się także w pierwszym półroczu 2022. Druga połowa roku jest jednak dla producentów opakowań okresem większym wyzwań – obserwowane już od kilku miesięcy spowolnienie gospodarcze (a tym samym popytu ze strony kluczowych odbiorców) zbiega się bowiem z utrzymującymi się problemami podażowymi (drogie surowce i energia) oraz nieuchronnym zacieśnieniem otoczenia regulacyjnego w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Październik 2022

Pobierz raport

Raport „Drzewny rollercoaster. Czy po znakomitym roku 2021 i I półroczu 2022 krajową produkcję wyrobów z drewna czeka cykliczne załamanie?”

Polska jest jednym z wiodących producentów wyrobów drzewnych w Europie. Ich odbiorcami są zarówno ważne branże polskiej gospodarki, takie jak meblarstwo czy budownictwo, jak i odbiorcy indywidualni. Raport przedstawia kluczowe bieżące i strukturalne trendy w sektorze, jak również kluczowe wyzwania stojące przed branżą w najbliższych kwartałach i latach.

Wrzesień 2022

Pobierz raport

Sektor papierniczy. Rekordowe wyniki I półrocza, wzrost wyzwań na horyzoncie.

Krajowa branża papiernicza zalicza się do tych gałęzi przetwórstwa przemysłowego, które w pierwszym półroczu 2022 roku notowały szczególnie dynamiczny wzrost przychodów, a zarazem zdecydowanie ponadprzeciętne wyniki finansowe. Widoki na najbliższe kwartały nie są już jednak tak dobre, pomimo tego, że sektor nie należy do najbardziej podatnych na cykliczne wahania koniunktury. Spowolnienie gospodarcze stopniowo odbija się na popycie, utrudniając przerzucanie rosnących kosztów na odbiorców, co firmy papiernicze skutecznie realizowały w poprzednich kwartałach. Raport podsumowuje najważniejsze bieżące trendy w branży, a także jej perspektywy rozwojowe w krótkim i długim okresie.

Wrzesień 2022

Pobierz raport

Jak opakować przyszłość? Branża opakowań w czasach zielonej transformacji.

Współczesny konsument niemal codziennie ma kontakt z opakowaniami, a ich rola pod kątem ochrony, transportu i promocji danego produktu jest kluczowa. W raporcie analizujemy, jak wypada polska branża opakowań i jej poszczególne segmenty, a także jakie główne trendy na nią oddziałują. Krajowi producenci umiejętnie korzystają z rozwojowego rynku i dopasowują się do jego potrzeb, co przekłada się na wysokie tempo rozwojowe sektora oraz optymistyczne prognozy na przyszłość.

Listopad 2021

Pobierz raport

Polskie meblarstwo 4.0. Jak przebiega ewolucja krajowego sektora w stronę nowych motorów wzrostu?

Wiedza o sukcesach krajowego meblarstwa przeniknęła środowisko branżowe i sektor jest obecnie powszechnie kojarzony jako jedna z polskich międzynarodowych specjalizacji. Patrząc jednak z lotu ptaka, coraz silniejszy wpływ mają pewne bariery rozwoju, które wymuszają na niej ewolucję. Raport ocenia obecną pozycję i kondycję sektora, opisuje istniejące bariery oraz analizuje czy i w jakim tempie zachodzą procesy dostosowawcze.

Wrzesień 2021

Pobierz raport

Papier – tradycyjny produkt, nowoczesna branża. Sytuacja polskiego przemysłu papierniczego w dobie cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym

Przemysł papierniczy to ważny, choć czasem trochę niedoceniany obszar polskiej gospodarki. Tymczasem jest to jeden z najszybciej rosnących działów przetwórstwa przemysłowego w Polsce, którego udział w krajowym PKB należy do najwyższych w Europie. W najnowszym raporcie wyjaśniamy, że mimo zmieniającego się świata papier pozostaje ważnym surowcem, a główną w tym rolę odgrywają ewoluujące potrzeby gospodarki oraz czynniki ekologiczne. Pokazujemy również, dlaczego krajowy sektor papierniczy jest w dobrej pozycji, aby z tych trendów korzystać i nadal rozwijać się dynamicznie, jak też jakie stoją przed nim główne wyzwania.

Kwiecień 2021

Pobierz raport

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami mailowo:

Znajdź nas na Twitterze: @Pekao_Analizy 
 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję