Chemia, drewno, papier - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

7 miesięcy temu

Branża opakowań w dobie słabszego popytu. Sytuacja bieżąca i perspektywy

Silnie rozwinięty sektor opakowań odgrywa istotną rolę w obszarze krajowego przetwórstwa. Pozycja naszego kraju w unijnej produkcji jak i eksporcie wzrasta, dzięki czemu Polska uplasowała się w czołówce europejskich graczy.
7 miesięcy temu

W oczekiwaniu na przełom. Potencjał i perspektywy przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Polska od lat nie wykorzystuje w pełni potencjału przemysłu farmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w jego ograniczonej roli w krajowych i unijnych agregatach gospodarczych, przy wysokim udziale kapitału zagranicznego w produkcji i sprzedaży. Stopień samowystarczalności, obrazujący relację wartości krajowej produkcji do wyrażonej w cenach fabrycznych wartości polskiego rynku wyrobów farmaceutycznych, wynosi zaledwie około 1/3 i należy do najniższych w Europie.
9 miesięcy temu

Branża drzewno-meblarska w wymagającym otoczeniu rynkowym

Branża drzewna i meblarska to gałęzie przetwórstwa, w których Polska posiada szczególnie mocną pozycję w Unii Europejskiej. Przez lata były one lokomotywami polskiego eksportu i rozwijały się na fali dobrej koniunktury w budownictwie mieszkaniowym, wysokiej konkurencyjności i rosnącej innowacyjności.
1 rok temu

Produkcja papierowych wyrobów higienicznych i sanitarnych (PKD 17.22)

Pomimo silnych wyzwań kosztowych, zagregowany wynik finansowy producentów papierowych wyrobów higienicznych i sanitarnych (biorąc pod uwagę podmioty zatrudniające 10 i więcej osób) w 2022 r. wzrósł o 66% r/r, a rentowność netto poprawiła się z 6,2% do 7,3%. Charakter wyrobów (w większości produkty pierwszej potrzeby i codziennego użytku) pozwolił branży na skuteczne dostosowania poziomu cen, przekładające się na poprawę marżowości.
1 rok temu

Odporna na szok? Bieżąca sytuacja i perspektywy krajowej branży poligraficznej

Branża poligraficzna wykazała się w ostatnich 3 latach relatywnie dużą odpornością na zawirowania w otoczeniu makroekonomicznym. Opracowanie zawiera syntezę najnowszych trendów w tym sektorze.
1 rok temu

Produkcja stolarki budowlanej. Rok 2023 okresem dekoniunktury i rosnącej presji na wyniki?

W okresie 1-3Q22 przychody firm specjalizujących się w produkcji stolarki budowlanej (zatrudniających przynajmniej 50 pracowników) wzrosły o 24% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., ich zagregowany wynik finansowy netto poprawił się o 5%, a wskaźnik rentowności netto – choć niższy niż w analogicznym okresie 2021 r. - utrzymał się na wysokim na tle minionej dekady poziomie 8%. Jednak sam 3Q22 przyniósł już oznaki ochłodzenia koniunktury, widoczne w pogorszeniu wyników i spadku wolumenów produkcji.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter