Inne przetwórstwo, energetyka - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

9 miesięcy temu

Branża odpadowa. Ostatnie lata bardzo dobre finansowo

W latach 2019-21 polska branża odpadowa odnotowała wyraźną poprawę zagregowanej sytuacji finansowej, m.in. silny wzrost zysków i wskaźników rentowności, czy spadek odsetka firm notujących stratę netto. Jednak w 2022 r. zaczęła ona coraz mocniej odczuwać presję ze strony rosnących kosztów, a w 1H23 osłabienie koniunktury gospodarczej przyniosło spadek przychodów.
3 lata temu

Raport „U progu zielonej rewolucji. Perspektywy sektora OZE w Polsce"

Branża odnawialnych źródeł energii rozwija się dynamicznie na całym świecie, a od kilku lat przyspieszenie jej wzrostu obserwuje się również na krajowym rynku.
3 lata temu

Syntetyczne opracowanie Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej

Po okresie kilku miesięcy spadków r/r produkcji energii elektrycznej w Polsce w październiku (podobnie jak we wrześniu) zanotowano stabilne r/r wolumeny generacji prądu. Poprawie dynamik wytwarzania energii elektrycznej (na tle poprzednich miesięcy) towarzyszyło wyhamowanie wzrostu importu prądu do Polski (+4,0% r/r w paź’20).
3 lata temu

Syntetyczne opracowanie o przemyśle motoryzacyjnym

Październik był kolejnym miesiącem z pozytywnie zaskakującymi wynikami produkcji motoryzacyjnej – wzrost wyniósł 5,6% r/r (pomogły wyższe ceny, ale nawet bez nich branża wyszłaby na plus 1,4%). To już czwarty taki miesiąc z rzędu, w czym pomagają m.in. relatywnie dobre wyniki niemieckiej motoryzacji. Wciąż głębokie spadki notuje jednak produkcja gotowych pojazdów. W zestawieniu ze statystykami produkcji sprzedanej sugeruje to wysokie wzrosty w obszarze części samochodowych.
3 lata temu

Produkcja odzieży i obuwia

Dynamika r/r produkcji sprzedanej wyrobów w branżach (-1,8%) była w paź’20 niewiele niższa od średniej w przetwórstwie (-0,9%), jednak w związku z wprowadzeniem ograniczeń w handlu stacjonarnym odzieżą i obuwiem w listopadzie nastąpiło znaczące pogorszenie się nastrojów firm w sektorze modowym. Były one najniższe w całym przetwórstwie przemysłowym.
3 lata temu

Produkcja metali

Branża pozostaje jedną z gałęzi krajowego przemysłu najsłabiej radzących sobie z kryzysem COVID-19. W paź’20 odnotowano 6,7% spadek r/r produkcji w ujęciu nominalnym.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter