Budownictwo, handel, usługi - Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

5 tygodni temu

Polska branża budowlana – przejściowe turbulencje, ożywienie na horyzoncie

Początek 2024 roku przyniósł wyraźne spadki produkcji zarówno w budownictwie kubaturowym, jak i inżynieryjnym. Wpływ wysokich stóp procentowych i okresu przejściowego w projektach publicznych mogą skutkować pogorszeniem wyników i sytuacji finansowej branży, po ostatnich trzech bardzo dobrych latach. Zakładamy jednak, że efekt ten będzie krótkotrwały. Już od przyszłego roku powinny ponownie przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne, a w dłuższym horyzoncie – pod warunkiem spadku stóp procentowych – poprawią się również perspektywy budownictwa kubaturowego. W naszym nowym raporcie opisujemy kluczowe trendy w sektorze budowlanym oraz oceniamy jego bieżącą kondycję i perspektywy – zapraszamy do lektury.
4 miesięce temu

Handel detaliczny w dobie odradzającej się konsumpcji. Sytuacja bieżąca i perspektywy na najbliższe kwartały.

Jeśli 2024 rok będzie zgodnie z oczekiwaniami czasem odrodzenia konsumpcji, to jednym z tego beneficjentów – przynajmniej od strony popytowej – będzie branża handlu detalicznego, pomimo iż czynnikiem hamującym ożywienie konsumpcji pozostaną wysokie stopy procentowe. Z kolei kluczowym wyzwaniem dla firm z sektora może być silny wzrost kosztów pracy. W poniższej publikacji analizujemy sytuację w branży handlu detalicznego i oceniamy perspektywy oraz wskazujemy wyzwania na najbliższe kwartały.
1 rok temu

Transport i logistyka. Pomiędzy pandemią a zieloną transformacją

W niniejszej publikacji podejmujemy się oceny kondycji, w jakiej branża transportowo-logistyczna znajduje się po 3 latach globalnych zawirowań, a przy tym w przededniu zielonej transformacji. Podtrzymujemy opinię, że średnioterminowe perspektywy większości jej segmentów pozostają korzystne.
1 rok temu

Raport specjalny „Krajowy rynek mieszkaniowy"

Raport przedstawia bieżące trendy i perspektywy rynku mieszkaniowego w Polsce.
1 rok temu

Raport „Branża dystrybucji FMCG”

Branża dystrybucji FMCG w latach 2020-21 odnotowała silny wzrost zagregowanych wyników finansowych i poprawę rentowności do poziomów nie notowanych w poprzedniej dekadzie, a dość udane były dla niej również pierwsze 3. kwartały 2022 roku. Spodziewamy się jednak, że kolejne miesiące mogą przynieść narastającą presję na marże, pomimo generalnie wyższej odporności sektora FMCG na czynniki cykliczne w porównaniu z innymi dobrami konsumpcyjnymi.
3 lata temu

Charakterystyka sektora handlu detalicznego w Polsce

Sektor handlu detalicznego charakteryzował się w latach 2015-2019 dynamicznym rozwojem na fali rosnącej konsumpcji prywatnej w Polsce. Jego sytuacja płynnościowa poprawiła się, choć pogorszeniu uległy wskaźniki zadłużenia branży. Z kolei średnioroczny wzrost nakładów inwestycyjnych był zbliżony do tempa poprawy przychodów.

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter