DYWIDENDA

W dniu 16 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Banku za rok 2015, na mocy której postanowiło o wypłacie dywidendy za 2015 rok w wysokości 8,70 zł na jedną akcję. 

Dywidenda
za rok

Liczba akcji

Dywidenda
na akcję
(PLN)

Łączna wartość
dywidendy
(mln PLN)

Zysk
 na akcję
(PLN)

Stopa dywidendy
(%)*

2015 262.470.034 8,70 2.283 8,73 7,0
2014 262.470.034 10,00 2.625 10,34 5,6
2013

262.470.034 

9,96 2.614 10,61 4,7
2012

262.470.034

8,39 2.202 11,26 4,7
2011 262.383.129 5,38 1.412 11,05 3,2

2010

262.367.367

6,80

1.785

9,63

4,8

2009

262.359.543

2,90

761

9,20

1,6

2008

bez dywidendy

2007

261.866.657

9,60

2.517

12,27

7,6

2006

166.808.257

9,00

1.504

10,72

2,5

2005

166.481.687

7,40

1.234

9,24

3,3

2004

166.481.687

6,40

1.065

8,08

3,7

2003

166.121.847

4,50

748

5,55

3,3

2002

165.748.203

4,18

693

4,64

3,9

2001

165.748.203

3,80

630

7,61

4,0

* Na podstawie Biuletynu Statystycznego GPW

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty