Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SKŁAD AKCJONARIATU

Kapitał akcyjny

Kapitał akcyjny Banku Pekao SA wynosi 262.470.034 zł i jest podzielony na:

-

137.650.000

akcji serii

A

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

    7.690.000

akcji serii

B

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

  10.630.632

akcji serii

C

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

    9.777.571

akcji serii

D

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

       373.644

akcji serii

E

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

       621.411

akcji serii

F

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

       603.377

akcji serii

G

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

       359.840

akcji serii

H

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

-

  94.763.559

akcji serii

I

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) każda

Akcjonariat Banku Pekao SA

  Liczba akcji                   Udział w kapitale akcyjnym Liczba głosów na WZ                Udzial w ogólnej liczbie głosów na WZ

PZU S.A.

52 494 007  20,00% 52 494 007

 20,00%

PFR S.A.

33 596 166  12,80% 33 596 166  12,80%

UniCredit S.p.A

16 430 000    6,26% 16 430 000    6,26%

Nationale-Nederlanden PTE SA

 13 357 769      5,09%   13 357 769     5,09%

Pozostali inwestorzy

146 592 092  55,85% 146 592 092  55,85%

Razem

262 470 034

100,00%

 262 470 034

100,00%

Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt