Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

ODBLOKOWANIE DOSTEPU

By odblokować dostęp do bankowości internetowej PekaoBiznes24 należy skorzystać z aktywnego kanału bankowości telefonicznej lub skontaktować się z Doradcą w oddziale Banku w celu uzyskania nowego hasła startowego. 

Dostęp do systemu, ze względów bezpieczeństwa, jest blokowany po piątej kolejnej błędnej próbie podania hasła. Po błędnej próbie wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.

Aby podjąć kolejną próbę logowania należy wybrać przycisk Zaloguj ponownie i sprawdzić, czy:

  • wprowadzony identyfikator jest prawidłowy
  • uzupełniane są prawidłowe znaki w haśle (system rozróżnia wielkość liter)
  • nie jest włączony klawisz Caps Lock
  • układ klawiatury jest prawidłowy (w standardowych przypadkach powinna być to tzw. klawiatura programisty w układzie QWERTY
Po piątej kolejnej próbie błędnego wprowadzenia hasła pojawi się poniższy komunikat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt