Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORT O SYTUACJI MIKRO I MAŁYCH FIRM W POLSCE


"Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.


Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2017
Temat specjalny - Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach
(82,6 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2016
Temat specjalny - Inwestycje w mikro i małych firmach
(103 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2015
Temat specjalny - Firmy rozpoczynające działalność gospodarczą
(52,2 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2014
Temat specjalny - Innowacje w mikro i małych firmach
(64,4 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2013
Temat specjalny - Eksport w mikro i małych firmach
(60,3 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2012
Temat specjalny - e-gospodarka w mikro i małych firmach
(71 MB)     

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2011
Temat specjalny - Programy pomocowe dla mikro i małych firm
image (44,5 MB)  

Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2010 image
(25,3 MB)
 
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt