Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BANKU PEKAO SA


Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której Bank kreuje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniając potrzeby wszystkich interesariuszy: klientów, inwestorów, pracowników, partnerów biznesowych i społeczności lokalne.

Zaangażowanie społeczne Banku to integralna część spójnych działań realizowanych przez Bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ta część strategii CSR opiera się na budowaniu relacji ze społeczeństwem i wspieraniu jego rozwoju. Bank, reprezentując nowoczesne podejście do aktywności społecznej biznesu, odchodzi od działalności opartej na jednorazowych dotacjach i reaktywnym odpowiadaniu na prośby o wsparcie, na rzecz długoterminowego zaangażowania społecznego opartego na partnerstwie z wybranymi organizacjami na rzecz rozwiązywania jasno zdefiniowanych przez Bank problemów.
 • Kultura wysoka

  teatrx54 
  Bank regularnie angażuje się finansowo i organizacyjnie w inicjatywy o charakterze społecznym i kulturalnym.
 • Sport

  pekaoOpenx49 Bank Pekao SA prowadzi aktywne działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję sportu.
 • Ochrona środowiska

  opiekunx53 
  Bank Pekao SA opiekuje się żyjącym w Puszczy Białowieskiej największym przebywającym na wolności stadem żubrów.
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt