Wolontariat

Wartości w pomaganiu

Witamy w społeczności ludzi o ogromnych sercach. PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE – to wartości firmy, które wyznaczają kierunek naszych działań zarówno w tworzeniu kultury organizacji, jak i w relacji z otoczeniem zewnętrznym. Stawiamy przed sobą ambitne cele a w pomaganiu mierzymy wysoko!

Program wolontariatu

W Banku Pekao S.A. wierzymy w siłę pomagania. Elementem naszej strategii ESG na lata 2021-2024 jest wolontariat pracowniczy. Troska o potrzebujących, wyrównywanie szans, zapobieganie wykluczeniu i edukacja to cele programu. Zachęcamy do działalności społecznej oferując pracownikom możliwość wykorzystania dwóch dni w roku kalendarzowym na wolontariat organizowany z pracodawcą. 
Sercem wolontariatu są ludzie. Zaangażowani i gotowi bezinteresowanie pomagać. To dzięki nim bankowy wolontariat pozostawia ślad dobra w różnych zakątkach Polski. W publikacjach prezentujemy liderów i wolontariuszy oraz efekt działań zespołów ochotników.

 

Współpracujemy z organizacjami, które stawiają przed pomagającymi ambitne cele. W ten sposób RAZEM zmieniamy świat wokół nas. Dotychczasowi partnerzy banku w wolontariacie to: Fundacja Apiterra – Świat pełen pszczół, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja DKMS, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (Centrum UNEP/GRID – Warszawa), Warszawski Instytut Bankowości, Polski Czerwony Krzyż, Szlachetna Paczka – Stowarzyszenie Wiosna, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

 

Pomagamy lokalnie

„JESTEŚMY BLISKO” to tytuł konkursu grantowego, w którym grupy pracowników banku realizują własne pomysły na pomoc dla lokalnej społeczności

Bank wraz z Fundacją Banku Pekao zachęca pracowników do zgłaszania pomysłów na inicjatywy dla lokalnej społeczności. Granty pomagają sfinansować ważne cele społeczne. Jako wolontariusze najczęściej chcemy się angażować w akcje na rzecz edukacji, ekologii, kultury, historii, krwiodawstwa, przeciwdziałania wykluczeniu, ochrony zdrowia, promocji sportu, wsparcia seniorów, pomocy dla uchodźców z Ukrainy i pomocy zwierzętom. 

Od 2019 roku dzięki inicjatywie „JESTEŚMY BLISKO” zespoły bankowych ochotników zrealizowały 283 projekty pomocy. Wolontariusze pytani o to dlaczego angażują się w pomaganie, wymieniają chęć czynienia dobra i poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją. Wolontariat i wartości PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE idą ze sobą w parze.

Serce dla zwierząt

Humanitarne traktowanie zwierząt jest naszym obowiązkiem. Co roku do schronisk w Polsce trafia ponad 70 000 stworzeń potrzebujących pomocy. Ich los nie jest nam obojętny.

Z wielką pasją i oddaniem angażujemy się w pomoc zwierzętom. Z siłą żubra dążymy do przywrócenia równowagi w relacji człowiek-czworonożny przyjaciel.
Naszym głównym partnerem w opiece nad zwierzętami jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, organizacja założona w 1864 roku. Jako wolontariusze organizujemy zbiórki darów dla podopiecznych schronisk, pomagamy w wyprowadzaniu psów na spacery, czyszczeniu i remontowaniu boksów, porządkowaniu terenu, inwentaryzacji magazynów. W roku 2019 Bank Pekao S.A. został uhonorowany medalem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Akcja pomocy w schronisku dla zwierząt w Żyrardowie

Akcje na rzecz dzieci

Młodzi są naszą przyszłością. Nie każde dziecko ma jednak szansę dorastać w kochającej rodzinie, sprzyjającym środowisku. Jesteśmy dla dzieci, aby udowodnić im, że są potrzebne i wartościowe.

Jako wolontariusze aktywnie pomagamy dzieciom i młodzieży organizując akcje dobroczynne czy uczestnicząc w programach edukacyjnych o finansach. Naszym głównym partnerem w pomaganiu najmłodszym jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Działając dla dobra dzieci staramy się pokazać, że w ich życiu „dzień dziecka może trwać cały rok”. Bierzemy udział w wydarzeniach sportowych i edukacyjnych, organizujemy obchody Dnia dziecka, prowadzimy zajęcia o bankowości i oszczędzaniu. Przygotowujemy prezenty i paczki świąteczne.

Akcja pomocy Dzień dziecka w Biłgoraju

Akcja pomocy Dogoterapia w Giżycku

Działania dla seniorów

W Polsce żyje ok. 8,8 mln seniorów, którzy ukończyli 60 lat. Cenimy ich wiedzę i doświadczenie. Są dla nas inspiracją na przyszłość. Dla seniorów mamy propozycje na aktywne spędzanie czasu i wiedzę o najnowszych technologiach i rozwiązaniach finansowych.

Naszym celem jest aktywizacja i edukacja seniorów. W wolontariacie pracowniczym współpracujemy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Objęliśmy patronatem ogólnopolski program aktywizacji osób starszych – SeniorON, w którym liczy się aktywność społeczna osób starszych. Dzięki programowi organizowane są warsztaty rozwijające pasje i zainteresowania seniorów oraz zajęcia sportowe.

W roli wolontariuszy prowadzimy wykłady i warsztaty, które przybliżają osobom starszym  nowoczesną bankowość. Dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom bezpieczeństwa w finansach i sposobom ochrony przed oszustwami i wyłudzeniami. Przeciwdziałamy cyfrowemu wykluczeniu seniorów.

Akcja aktywizacji seniorów Nieborów

Z natury Żubra

Odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata wynikające z nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, wyczerpywania się surowców kopalnych oraz nieodpowiedzialnej gospodarki odpadami. Edukujemy w obszarze ekologii i zachęcamy do zmiany nawyków.

W wolontariacie stawiamy na edukację ekologiczną i ochronę bioróżnorodności, w tym promocję pszczelarstwa miejskiego. Współpracujemy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska (Centrum UNEP/GRID – Warszawa) i Fundacją Apiterra – Świat pełen pszczół. Bank wspiera finansowo ochronę żubra, największego ssaka w Europie. Żubr jest naszym symbolem. Jego siłę… mamy w naturze. Wspieramy realizację zadań statutowych Białowieskiego Parku Narodowego. 
Poszerzamy wiedzę na temat pro ekologicznych nawyków by zmieniać świat wokół nas. Wiemy, że wolontariat to sposób na to, by z postawy obojętności wobec zagrożeń klimatycznych przejść do aktywności na rzecz ochrony środowiska.

Akcja edukacji ekologicznej Puszcza Białowieska

Akcja sadzenia drzew Adamowizna