Zaangażowanie społeczne

Inicjatywy ekonomiczno-gospodarcze

Bank Pekao S.A. jako lider sektora finansowego jest obecny podczas kluczowych inicjatyw o charakterze ekonomiczno – gospodarczym organizowanych w kraju, również w roli współorganizatora. Zaangażowanie banku opiera się przy tym zarówno na wsparciu finansowym, jak również merytorycznym. W 2018 roku bank był obecny między innymi na Europejskim Forum Finansowym w Sopocie, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie Bankowości i Finansów Korporacyjnych w Warszawie oraz na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

W styczniu 2018 r. Bank Pekao S.A. był aktywnym uczestnikiem Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Na uwagę zasługuje również zaangażowanie banku w inicjatywy lokalne, zwłaszcza w województwie rzeszowskim i lubelskim, gdzie bank był partnerem trzech gal podsumowujących konkursy, w których nagradzani są najlepsi przedsiębiorcy: Biznes Forum i Gala Lubelskiego Klubu Biznesu, Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, Przedsiębiorstwo Fair Play. Od 2010 r. Bank Pekao S.A. publikuje corocznie "Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce" przygotowany w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Ta publikacja jest potwierdzeniem nie tylko eksperckiej wiedzy, prowadzonego dialogu z interesariuszami i wsłuchiwania się w ich potrzeby, ale także odpowiedzialności społecznej banku, będącego wiodącym kredytodawcą polskich przedsiębiorstw.

Kultura wysoka

Bank regularnie angażuje się finansowo i organizacyjnie w inicjatywy o charakterze społecznym i kulturalnym.

Inwestowanie w kulturę zawsze stanowi integralną część filozofii banku. Pekao S.A. od lat wspiera i promuje sztukę wierząc, że nie tylko odzwierciedla rzeczywistość, ale kształtuje ją i wnosi znaczący wkład w proces tworzenia oraz wymiany idei i innowacji. Dla banku, jako wiodącej instytucji finansowej, mecenat nad "kulturą wysoką" jest znaczącą wartością dodaną. Liczna publiczność na wystawach, w salach koncertowych i teatralnych - wszędzie tam, gdzie zaangażowany jest bank - to powód dumy i satysfakcji z tego, co wnosimy jako firma społecznie odpowiedzialna.

Sport


 

Bank Pekao S.A. prowadzi aktywne działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocję sportu.

Pekao Szczecin Open to Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn o najwyższej randze w cyklu ATP Challenger Series. To największy i najważniejszy męski turniej tenisowy w Polsce, o puli nagród sięgającej sumy 175 tysięcy dolarów. Bank Pekao S.A. jest sponsorem tytularnym Turnieju od 1993 roku, od początku jego istnienia. Rok 2017 był rokiem jubileuszu 25‑lecia – istnienia Turnieju i współpracy z bankiem.

Ochrona środowiska

Bank Pekao S.A., jako odpowiedzialna organizacja i aktywny uczestnik życia społecznego przestrzega obowiązującego prawa i norm także w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Bank stara się minimalizować wpływ na środowisko naturalne wynikający z prowadzonej działalności między innymi poprzez wprowadzanie pro‑ekologicznych rozwiązań technicznych w posiadanych nieruchomościach, sieci placówek banku, czy też monitorowanie zużycia surowców i materiałów.