Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona

Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku widoczny jest w działalności charytatywnej.

Działalność charytatywna Banku Pekao S.A. realizowana jest w głównej mierze za pośrednictwem Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona, która została powołana w 1997 roku. Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji jest bardzo szeroki. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:
  • oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
  • przedsięwzięć naukowo‑badawczych,
  • dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
  • popularyzowania wiedzy bankowej,
  • niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  • ochrony środowiska,
  • realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
  • upowszechniania kultury.
Zarząd Fundacji dokłada starań, by jak najlepiej wykorzystać przyznane środki i pomagać przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz osobom potrzebującym wsparcia z przyczyn losowych lub zdrowotnych. U podstaw decyzji o koncentracji środków na pomoc dla dzieci i młodzieży legła troska o młode pokolenie.
Finansując akcje pomocy dzieciom, współfinansując corocznie kilkadziesiąt wyjazdów kolonijnych i wycieczek, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży, kupując komputery i pomoce dydaktyczne dla szkół wiejskich i w małych miasteczkach, zasilając środkami finansowymi tamtejsze biblioteki Fundacja stara się nie tylko nieść doraźną pomoc, ale też wyrównywać szanse na przyszłość dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin.

Z reguły blisko jedna trzecia środków Fundacji każdego roku jest przeznaczana na finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży. Wspierane są wyjazdy wychowanków domów dziecka, pacjentów z ośrodków skupiających dzieci i młodzież niepełnosprawną, uczniów z małych szkół wiejskich, którzy dzięki tej pomocy mają szansę na zmianę klimatu i otoczenia, poznanie innej kultury i sposobu życia. Fundacja finansuje także turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Wspierana jest również działalność sportowa prowadzona przez małe kluby zlokalizowane najczęściej przy szkołach lub ośrodkach kultury. Głównym celem ich działalności jest wspieranie harmonijnego psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku i mobilizacja do systematycznej pracy i wysiłku.

Innym istotnym polem działalności Fundacji jest wspieranie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach, parafiach oraz różnego rodzaju świetlicach socjoterapeutycznych.
Poprzez udzielanie pomocy rodzinom wielodzietnym, matkom samotnie wychowującym dzieci, osobom bezradnym życiowo, a szczególnie młodzieży niepełnosprawnej, Fundacja stara się przeciwdziałać patologiom i powstawaniu nowych źródeł zagrożeń.

Pomoc Fundacji adresowana jest również do chorych i bezdomnych, którzy w sposób szczególny zostali doświadczeni przez los. Na liście stałych odbiorców pomocy udzielanej przez Fundację znajdują się państwowe i rodzinne domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia (w tym Caritas, Monar-Markot, TPD), szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, domy samotnych matek, hospicja. W szczególnych przypadkach Fundacja wspiera szpitale, dofinansowując nie tylko zakupy drogiego sprzętu medycznego, ale również działania bezpośrednio służące ochronie zdrowia, ratowaniu życia czy szeroko rozumianej profilaktyce i rehabilitacji. Fundacja pomaga klinikom, przychodniom oraz innym placówkom opiekującym się chorymi, uzależnionymi i niepełnosprawnymi.
Od kilku lat Zarząd Fundacji, zgodnie z intencją banku jako fundatora, zwiększa zaangażowanie w pomoc stypendialną dla zdolnych studentów i uczniów z niezamożnych rodzin. Fundowanie stypendiów nakierowanych przede wszystkim na studia związane z ekonomią, prawem i administracją odbywa się we współpracy z uczelniami wyższymi. Ponadto Fundacja wspomaga finansowo organizacje społeczne wspierające działalność wyższych uczelni.

Szczegółowe sprawozdania z działalności Fundacji publikowane są na stronie internetowej banku.

Numer rachunku Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona: 56 1240 1037 1111 0000 0693 3623

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję