Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

OCHRONA ŚRODOWISKA


W Banku Pekao S.A. dbamy o środowisko naturalne między innymi poprzez uwzględnianie kwestii ekologicznych w procesie analizy ryzyka kredytowego, wspieranie w działalności kredytowej projektów przyjaznych środowisku oraz poprzez wsparcie finansowe organizacji i instytucji, które realizują projekty z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony żubrów. Od lat identyfikujemy się również z celami akcji "Godzina dla Ziemi", podczas której wyłączamy wszystkie światła w wybranych lokalizacjach.


OCHRONA POLSKICH ŻUBRÓW

Bank Pekao S.A. angażuje się w ochronę polskich żubrów - wyjątkowego i unikalnego gatunku zagrożonego wyginięciem. Od lat Bank konsekwentnie wspiera pięć instytucji zajmujących się ochroną tego największego europejskiego ssaka:
  • Białowieski Park Narodowy (BPN),
  • Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze,
  • Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego "Panda",
  • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu,
  • Stowarzyszenie Miłośników Żubrów.
Wsparcie udzielane przez Bank przeznaczane jest na dywersyfikację i rozwój populacji, utrzymanie Ośrodka Hodowli Żubrów BPN, opiekę nad stadami, a także na dofinansowanie projektów naukowych i edukacyjnych, m.in. na temat bioróżnorodności.


AKCJA ZALESIANIA TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

W Dolinie Kościeliskiej rośnie ponad trzy tysiące drzew zasadzonych przez pracowników Banku Pekao S.A. w ramach dwóch akcji zalesiania Tatrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Nowy las powstaje w miejscu drzew, które w 2013 roku zniszczył silny wiatr. Halny powalił ponad sto tysięcy metrów sześciennych drzew i na kilkadziesiąt lat zmienił oblicze tatrzańskich gór. Musi upłynąć kolejne 50 lat, żeby młode drzewa osiągnęły wysokość i rozłożystość dojrzałego lasu.


WSPARCIE AKCJI "GODZINA DLA ZIEMI"

Godzina dla Ziemi (ang. Earth Hour) to międzynarodowa akcja, związana z zieloną polityką zainicjowaną przez organizację ekologiczną World Wide Fund for Nature (WWF), odbywająca się od 2007 roku w każdą ostatnią sobotę marca. Celem akcji jest skłonienie do refleksji nad negatywnymi zmianami klimatu. Bank Pekao S.A., identyfikując się z celami akcji, od lat angażuje się w ten projekt wyłączając światło w wybranych budynkach Centrali Banku.
Toolbox
  Kontakt
  Placówki i bankomaty
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt