Relacje inwestorskie

raporty

Raport 28/2020

21.05.2020 18:58 Bieżące ESPI

Zmiany w Statucie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 18 maja 2020 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) zmian w Statucie Banku, dokonanych na podstawie uchwał nr 30, 31 oraz 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 26 czerwca 2019 r. („ZWZ 2019”).

Jednocześnie Bank informuje, że w zakresie zmian § 6 ust. 1 pkt 20 Statutu Banku (przyjętych uchwałą nr 30 ZWZ 2019) oraz w zakresie zmian § 6 ust. 1 pkt 24 Statutu Banku oraz dodania § 6 ust. 1 pkt 40), § 6 ust. 1 pkt 41), § 6 ust. 1 pkt 42), § 6 ust. 1 pkt 43), § 6 ust. 1 pkt 44) Statutu Banku (przyjętych uchwałą nr 31 ZWZ 2019), wpis do rejestru przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pomimo niezakończenia postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wprowadzenie powyższych zmian oraz niezgodnie z dokumentami złożonymi przez Bank w tymże sądzie.

Zgodnie z art. 694(5) § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, powyższe postanowienie sądu jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego wydania. Bank informuje, że zamierza niezwłocznie podjąć kroki prawne celem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS wpisu zmian Statutu Banku zarejestrowanych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu Banku stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego, z osobnym wyszczególnieniem zmian zarejestrowanych zgodnie z zezwoleniem Komisji Nadzoru oraz bez takiego zezwolenia.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję