Relacje inwestorskie

raporty

Raport 22/2020

30.04.2020 20:25 Bieżące ESPI

Aktualizacja informacji o wpływie skutków epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku Polska Kasa Opieki S.A. i jego grupy kapitałowej


Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przekazuje zaktualizowane informacje o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Banku i jego grupy kapitałowej („Grupa”).


Jak wskazano w raporcie bieżącym Banku nr 9/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, jednym z czynników, które będą miały istotny wpływ na wyniki finansowe Banku i Grupy w 2020 roku są decyzje banków centralnych o obniżeniu stóp procentowych podjęte w ostatnim czasie, w tym przede wszystkim decyzje Rady Polityki Pieniężnej w Polsce o obniżce stopy referencyjnej w dniu 17 marca 2020 roku oraz w dniu 8 kwietnia 2020 roku (łącznie o 100 punktów bazowych, do obecnego poziomu 0,5%). Powyższe decyzje zmniejszą wynik finansowy netto Grupy w 2020 roku o około 450-500 mln zł wskutek obniżenia marży odsetkowej o około 30 punktów bazowych. Precyzyjny wpływ tychże decyzji na wynik będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych przyjętych przez Grupę.


Jednocześnie Bank szacuje, że negatywny wpływ obniżenia aktywności gospodarczej w Polsce (wynikający z epidemii koronawirusa COVID-19) na poziom kosztów ryzyka Grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie około 200 mln zł. Powyższa rezerwa na prognozowane pogorszenie się jakości portfela kredytowego zostanie rozpoznana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 roku. Rezerwę tę oszacowano w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 roku. Bank oczekuje, że skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2020 roku będzie niższy od skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w porównywalnym okresie poprzedniego roku, m.in. w konsekwencji zawiązania wyżej wymienionej rezerwy.


Bank wskazuje, że powyższa ocena wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Banku i Grupy została sporządzona w oparciu o najlepszą wiedzę Banku na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Bank przedstawi zaktualizowaną informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Banku i Grupy w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR (informacja poufna)

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję