Sektor rolno-spożywczy - Bank Pekao S.A.

Sektor rolno-spożywczy

Produkcja rolno-spożywcza to jeden z najważniejszych sektorów polskiej gospodarki, odpowiadający za ok. 6% PKB, a zarazem jedna z polskich specjalizacji na arenie międzynarodowej. Ekosystem rolno-spożywczy tworzą producenci rolni, przetwórcy żywności, producenci napojów i wyrobów tytoniowych, a także firmy handlowe wyspecjalizowane w dystrybucji żywności i napojów

 

Sytuacja i outlook dla rynku zbóż


Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł silne wzrosty cen większości zbóż i niektórych roślin oleistych (rzepak, słonecznik) na całym świecie. W Europie notowania kontraktów terminowych na pszenicę, kukurydzę i jęczmień zwyżkowały o 30-45%. W ślad za cenami globalnymi w górę podążyły średnie ceny skupu zbóż w naszym kraju. Po blisko 2 miesiącach od rozpoczęcia walk rynki są przygotowane na odczuwalny spadek światowej podaży, w której Ukraina i Rosja odgrywały znaczącą rolę (m.in. 75% globalnego eksportu oleju słonecznikowego, po około 30% pszenicy i jęczmienia, 15% kukurydzy). Niedobór ten będzie musiał zostać zrekompensowany przez inne regiony dysponujące nadwyżkami produkcyjnymi (m.in. w Unii Europejskiej oczekuje się wzrostu eksportu zbóż o 40% r/r), co jednak przełoży się na ich wewnętrzne bilanse i stany zapasów. Trwające działania wojenne zwiększają przy tym niepewność co do ich ostatecznego wpływu na produkcję i możliwości eksportowe obu krajów, co będzie najprawdopodobniej podtrzymywać wysokie poziomy cen także w najbliższych miesiącach.

Kwiecień 2022
 
Pobierz raport

Rynek rolny pod lupą – comiesięczny przegląd najważniejszych trendów w sektorze rolno-spożywczym 

Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł gwałtowny wzrost globalnych cen produktów roślinnych, przede wszystkim zbóż i roślin oleistych, ze względu na znaczny udział Ukrainy i Rosji w światowej podaży i handlu zagranicznym tych roślin. Wojna skutkowała również silną zwyżką cen surowców energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa), stawiając jednocześnie pod znakiem zapytania kwestię dostępności nawozów sztucznych, których Rosja jest znaczącym w skali światowej eksporterem (także do Polski). Reakcja rynków globalnych w znacznej mierze znalazła odzwierciedlenie także na rynku krajowym. W następstwie wojny koszty produkcji w rolnictwie i przetwórstwie żywności mogą znacząco wzrosnąć. Producenci będą jednak zapewne w stanie przynajmniej częściowo zneutralizować ten czynnik podnosząc finalne ceny żywności, tym bardziej, że popyt zostanie wzmocniony przez napływ ogromnej liczby uchodźców. 

Marzec 2022
 
Pobierz raport

Produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich – profil branży

Rok 2021 przyniósł pewną poprawę popytu na pieczywo i inne wyroby piekarnicze dzięki słabiej odczuwalnemu wpływowi pandemii COVID-19 (zwłaszcza w 2 połowie roku), towarzyszył temu jednak silny wzrost kosztów produkcji, odbijający się coraz mocniej na sytuacji finansowej branży. Początek nowego roku i wybuch wojny na Ukrainie to z jednej strony dalszy, silny wzrost presji kosztowej (ceny zbóż i za ich pośrednictwem mąki, a także surowców energetycznych, zwłaszcza gazu ziemnego), a z drugiej napływ ogromnej fali uchodźców. Ten drugi czynnik powinien stanowić silne wsparcie dla popytu na podstawowe rodzaje żywności, do których zalicza się pieczywo. Może to pomóc branży w znaczącym stopniu zneutralizować wyższe koszty produkcji dzięki przerzucaniu ich na ceny wyrobów. 

Marzec 2022
 
Pobierz raport

Branże paszowa i mięsna. Otoczenie, trendy cenowe, kształtujące je czynniki i perspektywy

Na globalnym, unijnym i krajowym rynku surowców rolnych utrzymuje się bardzo silna zmienność. Od połowy 2019 r. do połowy 2021 r. indeks globalnych cen zbóż i roślin oleistych wzrósł o 70% osiągając najwyższy poziom od listopada 2012 r. Cenowy roller coaster trwa na rynku żywca wieprzowego i drobiowego, gdzie po ubiegłorocznym załamaniu, a następnie znacznych wzrostach w 1 półroczu 2021, ostatnie miesiące przyniosły ponowne spadki. Nakładają się na to silne wzrosty ogólnych kosztów działalności, związane z drożejącymi na całym świecie środkami produkcji rolniczej, cenami energii, paliw czy opakowań oraz rosnącymi kosztami transportu. Wysoka inflacja skłoniła RPP do pierwszej od 9 lat podwyżki stóp procentowych, która może okazać się dopiero pierwszą w cyklu. W tle cały czas utrzymuje się pandemia COVID-19 i związane z nią ryzyka. Pomimo dynamicznego otoczenia polski przemysł paszowo-mięsny w 1 półroczu 2021 utrzymywał względnie solidną sytuację finansową. Czy jednak pozostanie równie odporny w nadchodzących miesiącach? Na to i inne istotne dla perspektyw branży pytania staramy się odpowiedzieć w najnowszym raporcie.

Październik 2021
 
Pobierz raport

Przetwórstwo mleka. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe 

Branża mleczarska w umiarkowanym stopniu odczula bezpośredni wpływ pandemii COVID-19. Popyt krajowy pozostał względnie stabilny, a spadki eksportu do państw UE udało się w znacznej mierze zneutralizować wzrostem sprzedaży poza granice Wspólnoty. W całym 2020 r. zagregowany wynik netto poprawił się o ponad 60% r/r, choć w 2. półroczu wzrost zysków został zahamowany przez rosnące ceny skupu mleka. Obecnie najpoważniejszym wyzwaniem wydaje się absorpcja wysokich cen surowca (na które niekorzystnie wpływa sytuacja na globalnym rynku zbóż i roślin paszowych) i innych kosztów produkcji. W dłuższym horyzoncie kluczowa dla rozwoju branży będzie jej zdolność do zwiększania eksportu na rozwijające się rynki pozaunijne oraz do poprawy własnej wydajności, czemu z kolei sprzyjałaby dalsza konsolidacja. 

Sierpień 2021
 
Pobierz raport

Rok pandemii w branży spożywczej. Jak w kryzysie poradzili sobie polscy producenci żywności?

Agregaty makroekonomiczne i finansowe potwierdzają, że polski przemysł spożywczo-napojowy jako całość wykazał wysoką odporność na skutki pandemii COVID-19, szybko dostosowując się do związanych z nią bezprecedensowych wyzwań. Polska jako jeden z dwóch - obok Litwy - państw UE zanotowała wzrost produkcji żywności w 2020 r., a do tego o 5% w porównaniu z 2019 r. wzrósł też eksport. W poszczególnych segmentach sytuacja była już jednak silnie zróżnicowana. Szerzej na ten temat piszemy wspólnie z Portalem Spożywczym w najnowszym raporcie sektorowym.

Maj 2021
 
Pobierz raport

Przetwórstwo ryb. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe 

Wpływ pandemii COVID-19 na branżę w 2020 r. można określić jako umiarkowany, choć przy znacznym zróżnicowaniu w przypadku poszczególnych firm. Podmioty w mniejszym stopniu uzależnione od popytu sektora gastronomicznego, dysponujące szeroką gamą produktów łatwych do modyfikowania pod kątem dystrybucji w kanale detalicznym notowały często poprawę rentowności dzięki spadkowym trendom średnich cen importu surowca do UE. Z większym wyzwaniem musiały się mierzyć firmy silnie nastawione na współpracę z gastronomią. Perspektywy na 2021 r. wydają się względnie stabilne, jednak w dłuższym okresie kluczowe będą dostosowania pozwalające utrzymać wysoką dynamikę eksportu – głównego motoru napędowego zapewniającego rozwój branży.

Kwiecień  2021
 
Pobierz raport

Przetwórstwo owoców i warzyw. Charakterystyka branży, bieżące trendy i perspektywy rozwojowe

Sytuacja branży przetwórstwa owoców i warzyw w 2020 r. kształtowała się przede wszystkim pod wpływem niższej niż rok wcześniej podaży surowców do produkcji. Dzięki wzrostowi cen produktów większość segmentów po 3 kwartałach roku notowała wzrost wyniku finansowego, pomimo niższych (zwłaszcza w przetwórstwie owoców) wolumenów produkcji. Jednak niektóre segmenty (np. przetwórstwo ziemniaków) dotkliwie odczuły wpływ związanych z pandemią COVID-19 restrykcji w sektorze gastronomicznym. O bieżących trendach i perspektywach branży na 2021 r. piszemy w najnowszym raporcie. 

Luty 2021
 
Pobierz raport

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami mailowo:

Znajdź nas na Twitterze: @Pekao_Analizy 
 

 

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję