Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

EMISJA OBLIGACJI

Podstawowe informacje

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii A na okaziciela, wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 304/IX/17 Zarządu Emitenta z dnia 22 września 2017 r. oraz uchwały nr 346/X/2017 Zarządu Emitenta z dnia 19 października 2017 r.

Liczba obligacji: 1.250.000

Łączna wartość nominalna obligacji: 1.250.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej obligacji: 1.000 PLN

Dzień emisji: 30.10.2017 r.

Dzień wykupu: 29.10.2027 r.

Kod ISIN: PLPEKAO00289

Oprocentowanie: Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,52 procent.

W trzecim okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,31%. Odsetki w wysokości 16,41 PLN za jedną obligację, wypłacane w trzecim dniu płatności odsetek przypadającym 30 kwietnia 2019 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 19 kwietnia 2019 r.

Odsetki: Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek:

30.04.2018 r., 31.10.2018 r.
30.04.2019 r., 31.10.2019 r.
30.04.2020 r., 31.10.2020 r.
30.04.2021 r., 31.10.2021 r. 
30.04.2022 r., 31.10.2022 r.
30.04.2023 r., 31.10.2023 r. 
30.04.2024 r., 31.10.2024 r.
30.04.2025 r., 31.10.2025 r. 
30.04.2026 r., 31.10.2026 r.
30.04.2027 r., 31.10.2027 r.

Podstawowe informacje

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii B na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 301/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji:
1.100

Łączna wartość nominalna obligacji:
550.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej obligacji:
500.000 PLN

Dzień emisji:
15.10.2018 r.

Dzień wykupu:
16.10.2028 r.

Kod ISIN:
PLPEKAO00297

Oprocentowanie:
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,55 punktu procentowego.
W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,34%. Odsetki w wysokości 8.327,12 PLN za jedną obligację, wypłacane w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym 15 kwietnia 2019 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 5 kwietnia 2019 r.

Odsetki:
Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek:
15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
15.04.2028 r., 16.10.2028 r.

Podstawowe informacje

Obligacje podporządkowane Banku Pekao S.A. Serii C na okaziciela, emitowane na podstawie art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwały nr 266/IX/18 Zarządu Banku z dnia 11 września 2018 r. oraz uchwały nr 302/X/18 Zarządu Banku z dnia 4 października 2018 r.

Liczba obligacji:
400

Łączna wartość nominalna obligacji:
200.000.000 PLN

Wartość nominalna jednej obligacji:
500.000 PLN

Dzień emisji:
15.10.2018 r.

Dzień wykupu:
14.10.2033 r.

Kod ISIN:
PLPEKAO00305

Oprocentowanie:
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej sumie stopy bazowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80 punktu procentowego.
W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,59%. Odsetki w wysokości 8.950,41 PLN za jedną obligację, wypłacane w pierwszym dniu płatności odsetek przypadającym 15 kwietnia 2019 r., otrzymają inwestorzy, którzy będą posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek, tj. 5 kwietnia 2019 r.

Odsetki:
Odsetki płatne są w PLN za pośrednictwem KDPW i podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze.

Dni płatności odsetek:
15.04.2019 r., 15.10.2019 r.
15.04.2020 r., 15.10.2020 r.
15.04.2021 r., 15.10.2021 r.
15.04.2022 r., 15.10.2022 r.
15.04.2023 r., 15.10.2023 r.
15.04.2024 r., 15.10.2024 r.
15.04.2025 r., 15.10.2025 r.
15.04.2026 r., 15.10.2026 r.
15.04.2027 r., 15.10.2027 r.
15.04.2028 r., 15.10.2028 r.
15.04.2029 r., 15.10.2029 r.
15.04.2030 r., 15.10.2030 r.
15.04.2031 r., 15.10.2031 r.
15.04.2032 r., 15.10.2032 r.
15.04.2033 r., 14.10.2033 r.
Toolbox
   Zapamiętane skróty
kontakt