Strategia 2024 - Relacje inwestorskie

Strategia 2024

STRATEGIA 2024

 

Misja

Prosty i bezpieczny świat bankowości

Od niemal wieku wyznaczamy standardy na rynku. Jesteśmy odpowiedzialnym partnerem w codziennym życiu milionów Polaków. Pomagamy spełniać marzenia i realizować pasje. Wpływamy pozytywnie na rozwój gospodarki, budujemy silne relacje z przedsiębiorcami i zapewniamy bezpieczeństwo naszym klientom. W prosty i przyjazny sposób wprowadzamy w życie innowacyjne usługi.

 

Wizja

Bądźmy razem najlepsi

Naszą aspiracją jest być liderem na polskim rynku bankowym. Mamy ambicję być najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Pragniemy wzmacniać siłę rodzimych marek oraz zapewniać wygodę i bezpieczeństwo wszystkim klientom. Chcemy być inspirującym miejscem pracy.

 

Strategia

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to nowa strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 ogłoszona w marcu 2021 r.
Zgodnie z planem strategicznym Bank Pekao S.A.:

 • będzie bankiem uniwersalnym, bankiem pierwszego wyboru dla swoich klientów
 • rozwinie zdalny model dystrybucji i obsługi klienta
 • postawi na efektywność kosztową i procesową
 • urośnie w najbardziej dochodowych segmentach rynku

Ambicją Pekao w horyzoncie 2024 jest pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce. Dlatego w ramach realizacji nowej strategii, Bank stawia na:

 • znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE) z 4,5% w 2020 r. do poziomu ~10% w 2024 r. oraz
 • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) z 49% do poziomu około 42% w 2024 r.

Wśród głównych celów strategicznych znalazł się również wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej z 2 mln w 2020 r. do 3,2 mln w 2024 r.

Strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

 

Filar Klient

W centrum wszystkich swoich działań Bank będzie stawiał Klienta i jego potrzeby, dlatego zamierza intensywnie rozwijać kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych. Głównym kanałem kontaktu z klientem będzie aplikacja mobilna PeoPay. Bank w jeszcze większym stopniu wykorzysta zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania jego usług. Kluczową miarą sukcesu, do której Bank będzie dążył, jest skokowy awans w rankingach satysfakcji klientów.

 

Filar Wzrost

Bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID.
W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać rokrocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych. Ponadto Bank będzie dążył do odmłodzenia struktury demograficznej bazy klientów indywidualnych. Celem jest pozyskanie do 2024 r. ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia.
Wzrost w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw ma zaowocować zwiększeniem udziału rynkowego w tym segmencie do 12%. Z kolei w segmencie mikrofirm bank planuje pozyskiwać ponad 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 pp. do 8 proc.
Pekao postawi również na cyfrowy wzrost w produktach inwestycyjnych - ponad 80 proc. wolumenu sprzedaży funduszy inwestycyjnych ma być realizowana w kanałach zdalnych.
Bank chce również wzmocnić synergie biznesowe i współpracę z PZU, czego efektem ma być wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i dwukrotny wzrost składki przypisanej brutto do 2024 roku.
Pekao chce umocnić też obecność na rynku e-commerce. Dlatego udostępni płatności odroczone oraz uruchomi ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online. Zaoferuje też rozwiązania dla e-sklepów i platform e-commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

 

Filar Efektywność

W czasach silnej presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywność operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy kredytowe.
Siłą napędową transformacji i realizacji strategii będzie IT - elastyczne i zdolne do szybkiej odpowiedzi na potrzeby jednostek operacyjnych banku i klientów
w zmieniających się warunkach rynkowych. W perspektywie 2024 r. Bank planuje inwestować w transformację i rozwijać obszar IT w następujących obszarach:

 • technologii i innowacji,
 • nowoczesnej architektury,
 • szybkiego wytwarzania oprogramowania,
 • niezawodności infrastruktury,
 • ludzi i kompetencji.

Wśród aspiracji strategicznych znalazły się również m.in. cele w zakresie:

 • skrócenia czasu oczekiwania na decyzję kredytową do 8 dni przy kredycie hipotecznym i do 1 dnia przy kredycie dla mikrofirm i MŚP
 • zwiększenia liczby klientów MŚP, MID i Korporacyjnych korzystających z samoobsługi w kanałach cyfrowych do poziomu powyżej 80%

 

Filar Odpowiedzialność

Bank chce wspierać rozwój gospodarczy koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programach odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej dla swoich klientów. Jednocześnie sama działalność komercyjna i operacyjna banku będzie mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju.
Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i mieć jeden z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu udoskonali infrastrukturę modeli ryzyka, zautomatyzuje procesy oceny kredytowej i zadba o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

 

Strategia Banku Pekao na lata 2021-2024 - prezentacja
Strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024 - transmisja eventu

Strategia ESG Banku Pekao na lata 2021-2024 - prezentacja 
Strategia ESG Banku Pekao na lata 2021-2024 - transmisja eventu