Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

INFORMACJE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe zawierają podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 1 półrocze 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek 2 441 mln zł
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 205 mln zł
Zysk brutto 1 277 mln zł
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 932 mln zł
Zysk na jedną akcję 3,55 zł
ROE 8,2%
C/I 46,4%
Aktywa razem 183 503 mln zł
Kapitały razem przypisane akcjonariuszom Banku 21 440 mln zł
Fundusze podstawowe (Tier I) 19 871 mln zł
Współczynnik wypłacalności 17,4%
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt