Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
29.03.2018 - Raport 4/2018: Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2017 rok.
2018-03-29 18:46

Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: "Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 29 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Banku dotyczącego propozycji podziału zysku netto Banku za rok 2017, zakładającą przeznaczenie kwoty 2 073 513 268,60 zł na wypłatę dywidendy, co przedkłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 99,3% jednostkowego zysku netto. Proponowana wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję to 7,90 zł.

Wniosek Zarządu Banku uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Banku.

Zaproponowany przez Zarząd Banku dzień dywidendy to 6 lipca 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy to 20 lipca 2018 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt