Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

RAPORTY BIEŻĄCE (ESPI)

 SZUKAJ  
20.11.2018 - Raport 30/2018: Rezygnacje Wiceprezesów Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
2018.11.20 01:33

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że w dniu 19 listopada 2018 roku Pani Roksana Ciurysek-Gedir i Pan Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z funkcji Wiceprezesów Zarządu Banku, ze skutkiem na dzień 30 listopada 2018 roku.
 
Pani Roksana Ciurysek-Gedir i Pan  Andrzej Kopyrski nie podali przyczyn ich decyzji o rezygnacji.
 
Rada Nadzorcza Banku złożyła podziękowania Pani Roksanie Ciurysek-Gedir i Panu Andrzejowi Kopyrskiemu za wkład wniesiony w rozwój Banku.
 
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.757)
Toolbox
  Kontakt
  Kalendarz wydarzeń
  Newsletter Inwestora
  Notowania akcji
  Dokumenty do pobrania
  Kursy walut
   Zapamiętane skróty
kontakt