Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY OBCIĄŻENIOWE

Karty obciążeniowe VISA Corporate Pekao, VISA Corporate Gold Pekao, MasterCard Corporate Pekao, MasterCard Corporate Gold Pekao i VISA Business Lider są to międzynarodowe karty płatnicze umożliwiające dokonywanie:

  • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA, w tym transakcji zbliżeniowych,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA.

Karty VISA Corporate Gold Pekao i MasterCard Corporate Gold Pekao są to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Karty VISA Corporate Pekao, VISA Corporate Gold Pekao, MasterCard Corporate Pekao, MasterCard Corporate Gold Pekao umożliwiają dokonywanie transakcji w ramach przyznanego miesięcznego limitu przypadającego na  cykl rozliczeniowy, który jest stały i trwa od 26 do 25 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu karty następuje raz w miesiącu, w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego, odnawiając tym samym przyznany limit karty. Wyjątek stanowi  karta VISA Business Lider, która rozliczana jest w cyklach dziennych.

Dla każdej z kart istnieje możliwość ustalenia indywidualnych miesięcznych limitów, w tym także miesięcznych i dziennych limitów operacji gotówkowych. Dla karty VISA Business Lider kwota maksymalnego limitu miesięcznego wynosi 15 000 PLN.

Posiadanie karty zapewni Państwu:

  • dysponowanie środkami finansowymi do wysokości limitu karty, jednak nie więcej niż dzienny limit wydatków w przypadku operacji gotówkowych,
  • prostotę i elastyczność w zarządzaniu wydatkami firmy, a także redukcję ryzyka związanego z zaliczkami gotówkowymi,
  • efektywniejsze zarządzanie płynnością firmy,
  • łatwy dostęp do gotówki ze względu na szeroką sieć bankomatów,
  • wygodę - rozliczanie kart następuje bezpośrednio z rachunku firmowego,
  • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla użytkowników kart,
  • dysponowanie dodatkowymi środkami finansowymi w ramach limitu wydatków kart.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt