Karty z limitem kredytowym

Karty obciążeniowe:

 • Rozliczane raz w miesiącu, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego.
 • Transakcje kartą realizowane w ramach przyznanego limitu.
 • Cykl rozliczeniowy trwa od 26. dnia danego miesiąca do 25. dnia następnego miesiąca.
 • Ułatwienie monitorowania i rozliczania wydatków oraz kontroli kosztów pracowników dzięki możliwości podglądu transakcji dokonanych kartami w systemie PekaoBiznes24. 
 • Raporty kartowe dostępne w plikach tekstowym (txt) i analitycznym (csv). Zestawienia operacji dokonanych za pomocą każdej z kart, z wyszczególnieniem kwoty, miejsca, daty i godziny oraz innych informacji dotyczących każdej transakcji.


Obciążeniowe z odroczoną spłatą:

 • Karty rozliczane raz w miesiącu po zakończeniu cyklu rozliczeniowego oraz okresu bezodsetkowego.
 • Transakcje realizowane w ramach przyznanego limitu.
 • Posiadacz może wybrać 1 z 6 dostępnych cykli rozliczeniowych.
 • Posiadacz może dowolnie ustalić długość okresu bezodsetkowego w przedziale  3-25 dni.
 • Posiadacz/użytkownik karty może wybrać jedną z poniższych możliwości spłaty zadłużenia:
  - z rachunku bieżącego posiadacza karty prowadzonego w Banku Pekao S.A. na rachunek karty – spłata automatyczna,
  - spłata lub przelew środków pieniężnych na rachunek karty,
  - polecenie Zapłaty z rachunku bankowego użytkownika lub posiadacza karty prowadzonego w dowolnym banku krajowym.


Karty kredytowe:

 • Karty rozliczane raz w miesiącu po zakończeniu cyklu rozliczeniowego oraz okresu bezodsetkowego.
 • Transakcje kartą realizowane w ramach przyznanego limitu.
 • Posiadacz może wybrać 1 z 6 dostępnych cykli rozliczeniowych.
 • Długość okresu bezodsetkowego jest stała i wynosi 26 dni. 
 • Posiadacz może zdecydować o wielkości spłaty zadłużenia karty:
  - spłata minimum 10% kwoty zadłużenia z ostatniego cyklu, minimum 150 PLN,
  - całość zadłużenia z ostatniego cyklu. 
 • Karta kredytowa umożliwia dokonywanie przelewu środków z karty na rachunek prowadzony w Banku Pekao S.A. Przelew odbywa się za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.