Pekao Connect

Rodzina najnowszych rozwiązań umożliwiających integrację firmowego systemu finansowo-księgowego z bankiem.

Bezpieczeństwo

najwyższy poziom zabezpieczenia
danych wymienianych między wykorzystywanymi przez Państwa systemami a bankiem

Automatyzacja procesów

możliwość automatycznej wymiany danych między systemami według zdefiniowanych harmonogramów połączeń, również "po godzinach pracy firmy"

Podniesienie jakości

ograniczenie ryzyka pomyłek i błędów operacyjnych

Oszczędność czasu

brak konieczności częstego logowania do systemu bankowości internetowej, automatyczna autoryzacja połączenia systemu wewnętrznego z bankiem

Szybkość

przyśpieszenie wykonywanych operacji i dostęp do informacji w czasie rzeczywistym (zależnie od wybranego rozwiązania)

Wygoda

maksymalne ograniczenie czynności manualnych podczas zarządzania codziennymi finansami firmy

Dostępne kanały integracji:

Web Services
Najnowocześniejsze rozwiązanie umożliwiające elektroniczną obsługę rachunków bankowych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego firmy za pomocą usług sieciowych, bez konieczności częstego logowania do PekaoBiznes24.

Transfer Agent
Oprogramowanie dostarczane przez bank, instalowane u Klienta, automatyzujące procesy związane z importem zleceń do banku i pobieraniem informacji z banku (wyciąg MT940 / PDF). Usługa przeznaczona dla Klientów, którzy z różnych przyczyn nie mogą dostosować swoich systemów ERP/FK do innych metod komunikacji, a chcą korzystać z bezpiecznych i automatycznych narzędzi, jakie oferuje Bank Pekao S.A.

Plug In
Rozwiązania wbudowane w systemy finansowe oferowane przez partnerów Banku Pekao S.A., umożliwiające bezpośrednią komunikację online z bankiem przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Profesjonalne wsparcie wdrożeniowe
Wsparcie ze strony banku obejmujące wybór optymalnego kanału dostępu, uzgodnienie standardów bezpieczeństwa, formatów plików, zakresu wdrożenia i sposobu implementacji usługi.
 

Skontaktuj się z nami już dziś

Zamów kontakt
 • Pekao Connect - systemy współpracujące


  • PekaoConnect Web Services - oprogramowanie współpracujące:

   Rozwiązania oferowane przez Partnerów Banku, udostępniane jako moduły dodatkowe lub wbudowane w oferowane przez nich systemy finansowe, umożliwiające bezpośrednią komunikację online z Bankiem, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.


   SAP

   SNP EasyBanking - to rozwiązanie umożliwiające komunikację online systemu finansowego SAPPekaoBiznes24, w standardach Web Services, XML oraz ISO 20022. Komunikacja odbywa się z pominięciem plików jako nośników informacji w wymianie danych. Dane są przesyłane z wykorzystaniem protokołu TLS, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności transakcji, zgodny z wymaganiami SOX.

   Do najważniejszych funkcjonalności dostarczanych przez EasyBanking należą:

   • obsługa przelewów krajowych, zagranicznych i europejskich (SEPA),
   • pobieranie raportów intraday oraz wyciągów (także w formacie PDF),
   • pobieranie sald rachunków bankowych,
   • śledzenie statusów zleceń płatniczych,
   • autoryzacja płatności.


   Dostawcą rozwiązania jest SNP Poland - www.snp-poland.com


   SAP

   Banking eXcellence pozwala na integrację systemu SAP z platformą PekaoBiznes24 poprzez automatyzacje procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych. Dzięki zebraniu informacji o przelewach w centralnym panelu płatności oraz bogatej funkcjonalności autoryzacji i raportowania, rozwiązanie zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesem regulowania zobowiązań.

   Do najważniejszych funkcjonalności dostarczanych przez Banking eXcellence należą:

   • Możliwość wykonywania przelewów bezpośrednio z SAP
   • Autoryzacja przelewów w SAP (zgodna z autoryzacją w banku)
   • Wyświetlanie statusów przelewów
   • Pobieranie wyciągów
   • Elastyczny, zbiorczy raport płatności
   • Nie wymaga posiadania SAP PI.


   Dostawcą rozwiązania jest BPX S.A. - www.bpxglobal.pl


   SAP

   Fintiera Payment Cockpit, Fintiera Bank Statement Cockpit oraz Fintiera Liquidity Cockpit to rozwiązania pozwalające na komunikację systemów S/4HANA i SAP ERP 6.0 z systemem PekaoBiznes24. Wymiana danych pomiędzy systemami odbywa się zarówno w sposób bezpośredni z wykorzystaniem usługi Pekao Connect Web Services, jak i tradycyjny poprzez import i eksport plików.

    

   Fintiera Payment Cockpit - oprogramowanie do zarządzania przelewami własnymi umożliwia:

   • pełny dostęp do informacji na temat regulowanych zobowiązań,
   • automatyzację procesów tworzenia i modyfikacji propozycji płatniczych,
   • najwyższy poziom kontroli dzięki mechanizmowi akceptacji propozycji,
   • przesyłanie bezpośrednio do systemu bankowego płatności krajowych i zagranicznych,
   • podpisywanie plików płatniczych z poziomu systemu SAP certyfikatem kwalifikowanym lub niekwalifikowanym,
   • wyszukiwanie dokumentów zapłaconych według różnych kryteriów.

   Fintiera Bank Statement Cockpit - rozwiązanie, które zapewnia:

   • skrócenie czasu potrzebnego na pozyskanie i rozksięgowanie wyciągów MT940 w środowisku SAP dzięki automatyzacji tych procesów,
   • bezpośredni dostęp w jednym miejscu w SAP do operacji bankowych wraz ze statystykami importu i dekretacji oraz wyciągami w formacie PDF. 

   Fintiera Liquidity Cockpit - narzędzie z atrakcyjną warstwą wizualną w postaci dashboardu, zbudowaną w technologii SAP Analytics Cloud, przeznaczone do:

   • monitorowania bieżącego stanu środków oraz wielowymiarowego raportowania i symulacji oczekiwanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem wskaźników płynnościowych.  

   Dostawcą rozwiązań jest Fintiera Sp. z o.o. sp.k.  https://fintiera.pl/


   Microsoft Dynamics NAV

   Microsoft Dynamics NAV został zintegrowany z systemem bankowości internetowej PekaoBiznes24 poprzez moduł Bankowości Elektronicznej. Usprawnia on procesy związane z obsługą operacji bankowych, takich jak eksport przelewów i import wyciągów oraz poprawia jakość i szybkość operacji księgowych.

   Moduł Bankowość Elektroniczna jest elementem standardowej polskiej funkcjonalności dla systemu Microsoft Dynamics NAV w wersjach NAV2015PL, NAV2016PL i NAV2017PL. Dostępny jest również jako osobny moduł dla wersji międzynarodowych bez polskiej funkcjonalności. Moduł pozwala na automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów do banku w systemie Microsoft Dynamics NAV. Wprowadzone przelewy można zatwierdzić, przekazać w postaci pliku do systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, wydrukować oraz przekazać do dziennika głównego. Przekazane do dziennika głównego przelewy są automatycznie rozliczane z zapisami, na podstawie których zostały utworzone. Moduł umożliwia również import wyciągów bankowych z Banku oraz ich automatyczne rozliczanie z otwartymi pozycjami należności i zobowiązań.

   Dostawcą rozwiązania jest IT.integro Sp. z o.o. - www.it.integro.pl


   Comarch

   Comarch ERP Optima - wbudowane w system rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online z PekaoBiznes24 z wykorzystaniem standardu Comarch Host‑to‑Host Banking. Umożliwia pobieranie wyciągów oraz historii operacji, a także eksport bezpośrednio do systemu bankowego zleceń krajowych (w tym przelewów do ZUS i US) oraz przelewów walutowych. Płatności mogą być autoryzowane z poziomu systemu ERP, możliwe jest również śledzenie statusów realizacji zleceń.

   Comarch ERP XL - wbudowane w system rozwiązanie umożliwia bezpośrednią komunikację online z PekaoBiznes24 z wykorzystaniem standardu Comarch Host-to-Host Banking. Umożliwia pobieranie wyciągów oraz historii operacji, a także eksport bezpośrednio do systemu bankowego zleceń krajowych (w tym przelewów do ZUS i US) oraz przelewów walutowych. Płatności mogą być autoryzowane z poziomu systemu ERP, możliwe jest również śledzenie statusów realizacji zleceń.

   Dostawcą rozwiązania jest Comarch S.A. - www.comarch.pl/erp


   Infor FMS SunSystems

   Hogart Banking for Infor FMS SunSystems umożliwia dwustronną wymianę danych między Księgą Główną systemu Infor FMS SunSystems a platformą bankowości internetowej PekaoBiznes24 w zakresie eksportu zleceń płatności oraz importu wyciągów bankowych.

   Aplikacja składa się z dwóch modułów:

   • Payments, który jest przeznaczony do przygotowywania zleceń płatności na podstawie danych z Księgi Głównej. Odbywa się to poprzez tworzenie propozycji płatności, zatwierdzanie i agregację paczek płatności oraz ich eksport i archiwizację
   • Statements umożliwiający import, przetwarzanie wyciągów bankowych, ich dekretację oraz zapis i rozliczenie w systemie księgowym.


   Hogart Banking umożliwia nie tylko tradycyjną, plikową wymianę danych z systemem PekaoBiznes24, ale także bezpośrednią komunikację z w oparciu o usługi sieciowe Pekao Connect Web Services.

   Usługi sieciowe pozwalają w bezpieczny sposób (z wykorzystaniem kanału HTTPS, dwustronnego SSL, certyfikatu transportowego, klucza kryptograficznego), transferować do oraz z Banku komunikaty xml dotyczące m.in. zleceń płatności, wyciągów bankowych, czy informacji o saldach na rachunkach.

   Dostawcą rozwiązania jest firma Hogart - www.hogart.pl


   Soneta

   enova365 jest zintegrowana z PekaoBiznes24 przy pomocy modułu dodatkowego Elektroniczne Wyciągi Bankowe. Komunikacja oparta jest na standardzie WebServices, bezpośrednia wymiana informacji odbywa się szyfrowanym kanałem protokołu HTTPS, żadne pliki nie są generowane i zapisywane na urządzeniu końcowym.

   Najważniejsze funkcje dostępne w enova365 dzięki integracji przy pomocy WebService:

   • Pobieranie wyciągów bankowych w formatach xml i PDF
   • Pobieranie historii operacji, sprawdzanie salda
   • Przekazywanie z enova365 bezpośrednio do PekaoBiznes24 przelewów krajowych oraz walutowych
   • Sprawdzanie statusów przelewów wprost z systemu enova365
   • Autoryzacja przelewów obywa się w serwisie PekaoBiznes24.


   Integracja poszerzyła istniejącą funkcjonalność enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe, budowaną w oparciu o wymianę plikową, dzięki której możliwe jest automatyczne zaczytywanie operacji bankowych, rozliczanie ich z istniejącymi płatnościami i przelewami oraz automatyzacja procesu księgowania. Posiadając moduł Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Klient otrzymuje równocześnie funkcjonalność komunikacji online (WebService) oraz możliwość tradycyjnej wymiany pikowej.

   Dostawcą rozwiązania jest Soneta sp. z o.o - www.enova.pl


   SIMPLE SA 

   eBANK to nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu użytkownik osiąga szereg korzyści – od automatyzacji czynności obsługi przelewów i wyciągów bankowych po dostępność aktualnych statusów przelewów bezpośrednio z systemu SIMPLE.ERP.

   eBANK umożliwia:

   • transmisję on-line poleceń przelewów z systemu SIMPLE.ERP do Banku Pekao, również w formie zleceń masowych oraz niemodyfikowalnych paczek przelewów.
   • sprawdzenie on-line statusów przelewów wyeksportowanych do Banku Pekao
   • transmisję on-line wyciągów bankowych z Pekao do systemu SIMPLE.ERP, również w formacie PDF z możliwością importu dla dowolnej liczby rachunków jednocześnie.


   Korzyści płynące z użytkowania eBANK:

   • zapewnienie uniwersalności przelewów w różnych standardach,
   • uproszczenie i przyspieszenie pobieranie wyciągów bankowych,
   • zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki wykluczeniu pośrednich plików tekstowych,
   • eliminacja potrzeby logowania się do systemu bankowego.


   SIMPLE.ERP eBANK wykorzystuje jedynie nowoczesne formy transmisji danych, tym samym umożliwia bezpieczną komunikację dla upoważnionych użytkowników. Ostateczne potwierdzanie przelewów jest realizowane osobnym upoważnieniem, dostępnym dla wybranych użytkowników bezpośrednio w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

   Dostawcą rozwiązania jest SIMPLE SA - simple.com.pl

    

   CFI Systemy Informatyczne

   VENDO.ERP – moduł płatności obsługuje komunikację online z systemem PekaoBiznes24. 
   Możliwość pracy online automatyzuje i przyśpiesza codzienną pracę użytkowników. 
   Najważniejsze możliwości oferowane przez moduł płatności online to:

   • pobieranie salda rachunków bankowych 
   • automatyczne pobieranie statusów przelewów 
   • obsługa przelewów krajowych oraz zagranicznych

   Wymiana informacji pomiędzy systemami została zabezpieczona poprzez certyfikat autoryzacyjny (podpis elektroniczny) zgodnie z autoryzacją w Banku.

   Dostawcą rozwiązania jest CFI Systemy Informatyczne Sp. o.o.www.vendoerp.pl

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.