Polecenie Zapłaty

Automatyczne obciążanie rachunku płatnika kwotą zobowiązania

Rozwiązanie stworzone dla podmiotów, które otrzymują cykliczne płatności od dużej liczby klientów (płatników) i chcą poprawić terminowość rozliczania należności. Odbiorca, używając systemu bankowości elektronicznej, przesyła do banku zlecenie obciążenia rachunku płatnika (prowadzonego w Banku Pekao S.A. lub w innych bankach). Płatnik musi tylko jednorazowo wyrazić zgodę na obciążanie jego rachunku.

Przyśpieszenie spływu należności

dzięki natychmiastowemu informowaniu o braku uregulowania płatności oraz możliwości powiadomienia i monitorowania klienta

Szeroka baza klientów detalicznych banku

będących jednocześnie Państwa klientami, umożliwia przyspieszenie rozliczeń i uznanie Państwa rachunku w tym samym dniu

Precyzyjne planowanie przepływów finansowych

to Państwo wskazują termin, w którym realizowane są płatności

Wygodna forma regulowania zobowiązań

Pekao Zgody

usługa aktywacji zgody do Polecenia Zapłaty za pośrednictwem bankowości internetowej

Możliwość ponawiania Poleceń Zapłaty

wsparcie w ponownej realizacji transakcji odrzuconych z powodu braku środków

Dystrybucja zgód

  • Zobacz szczegóły

    Po otrzymaniu od wierzyciela zebranych od jego płatników oryginałów zgód, bank może przekazać je do odpowiednich banków płatników w celu weryfikacji, zebrać odpowiedzi oraz przygotować dla odbiorcy raport analityczny informujący o wyniku dystrybucji poszczególnych zgód.

Elastyczne podejście analityczne

forma księgowań (analitycznie, masowo), format podstawianych raportów oraz zakres przekazywanych informacji uzgadniane są według potrzeb firmy

Integracja z systemem finansowo‑księgowym firmy

struktura raportu jest dostosowana do Państwa indywidualnych wymagań; istnieje możliwość przesyłania raportów o wynikach rozliczeń transakcji Poleceń Zapłaty, niezwłocznie po odebraniu przez Bank informacji zwrotnej z banku płatnika

Indywidualnie ustalany format rozliczenia Polecenia Zapłaty

zmniejsza do minimum lub niweluje potrzebę zmian w systemie finansowo‑księgowym firmy

Bezpieczeństwo informacji

w PekaoBiznes24 informacje są chronione odpowiednimi prawami dostępu; firma może pobierać raporty z dedykowanej strony internetowej, używając certyfikatu i hasła dostępu

Skontaktuj się z nami już dziś

Zamów kontakt
Dowiedz się więcej o przelewach krajowych w PekaoBiznes24.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.