Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

KARTY OBCIĄŻENIOWE Z ODROCZONĄ SPŁATĄ

Karty obciążeniowe z odroczoną spłatą VISA Corporate Pay Later Pekao, VISA Corporate Gold Pay Later Pekao, MasterCard Corporate Pay Later Pekao i MasterCard Corporate Gold Pay Later Pekao są to międzynarodowe karty płatnicze umożliwiające dokonywanie:

 • płatności za towary i usługi nabywane z w punktach sieci handlowej i usługowej oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA, w tym transakcji zbliżeniowych,
 • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem internetu,
 • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych znakiem MASTERCARD i VISA.

Karty VISA Corporate Gold i MasterCard Corporate Gold są to produkty prestiżowe adresowane do kadry zarządzającej najwyższego szczebla.

Karty te charakteryzuje odroczony termin płatności, tzn. rozliczenie operacji dokonanych przy użyciu kart następuje raz w miesiącu, w ostatnim dniu roboczym okresu bezodsetkowego, trwającego od 3 do 25 dni, po zakończeniu wybranego cyklu rozliczeniowego, podczas którego Bank nie nalicza odsetek od dokonanych operacji bezgotówkowych. Klient może wybrać jeden z 6-ciu dostępnych cykli rozliczeniowych. oraz  jednej z dostępnych form spłaty zadłużenia:

 • spłata automatyczna z rachunku bankowego Klienta Korporacyjnego w naszym Banku,
 • z rachunku bankowego użytkownika karty lub Klienta Korporacyjnego prowadzonego w naszym lub innym banku krajowym (za pomocą polecenia zapłaty),
 • przez wpłatę lub przelew środków pieniężnych na rachunek karty.

Dla każdej z kart istnieje możliwość ustalenia indywidualnych miesięcznych limitów, w tym także miesięcznych i dziennych limitów operacji gotówkowych.

Posiadanie karty zapewni Państwu:

 • dysponowanie środkami finansowymi do wysokości dostępnych środków na rachunku karty, jednak nie więcej niż dzienny limit wydatków w przypadku operacji gotówkowych,
 • prostotę i elastyczność w zarządzaniu wydatkami firmy, a także redukcję ryzyka związanego z zaliczkami gotówkowymi,
 • efektywniejsze zarządzanie płynnością firmy - możliwość dopasowania cyklu rozliczenia karty do cyklu rozliczenia w firmie,
 • łatwy dostęp do gotówki ze względu na szeroką sieć bankomatów,
 • wygodę w rozliczaniu kart wynikająca z możliwości dopasowania metod płatności zadłużenia,
 • bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy dla użytkowników kart,
 • dysponowanie dodatkowymi środkami finansowymi w ramach limitu wydatków kart.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt