PAKIET MÓJ BIZNES MOBILNY

Dla firm o rocznych przychodach ze sprzedaży do 1,5 mln zł, które preferują obsługę rachunku przez internet i aplikacje mobilne.

Najważniejsze korzyści posiadania Pakietu Mój Biznes Mobilny:

 • 0 zł za pakiet, jeśli wpływy na rachunki Klienta w Banku wyniosą min. 2000 zł miesięcznie oraz transakcje bezgotówkowe kartą debetową będą nie mniejsze niż 300 zł miesięcznie
 • 0 zł za każdą kartę debetową MasterCard Business wydaną w ramach pakietu, jeśli transakcje bezgotówkowe dokonane tą kartą wyniosą min. 300 zł miesięcznie
 • 0 zł za dwie wypłaty gotówki miesięcznie z bankomatów w całej Polsce
 • 0 zł za pierwszych 10 przelewów internetowych w zł na rachunki prowadzone w innych bankach w Polsce.

 

Aby otworzyć rachunek wystarczy złożyć wniosek online bądź zamówić rozmowę z konsultantem.
Rachunek można otworzyć także osobiście w każdej placówce Banku.

Ponadto oferta Pakietu Mój Biznes Mobilny obejmuje:

 • bezpłatne przelewy do ZUS i US realizowane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • bezpłatny dostęp do nowoczesnej, bezpiecznej i łatwej w obsłudze bankowości internetowej, dostępnej 24h na dobę,
 • bezpłatną, w pełni transakcyjną aplikację bankowości mobilnej,
 • profesjonalne wsparcie dla mikro i małych firm w banku o stabilnej pozycji rynkowej,
 • zniżki w Galerii Rabatów Banku Pekao S.A.
 • dostęp do rachunku w prawie 1000 placówek w całym kraju,
 • specjalne warunki na terminal POS z funkcją przyjmowania płatności mobilnych i zbliżeniowych
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego w złotych oraz w 20 walutach obcych.
  Więcej o ofercie dla eksporterów/importerów znajdziesz na naszej stronie w sekcji Eksportujesz/Importujesz.

  Aby otworzyć rachunek wystarczy złożyć wniosek online bądź zamówić rozmowę z konsultantem.
  Rachunek można otworzyć także osobiście w każdej placówce Banku.

 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jedynym wymaganym dokumentem do otwarcia rachunku firmowego jest DOWÓD OSOBISTY! Dane rejestrowe takiej firmy Bank Pekao SA pozyskuje z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na podstawie danych przekazanych przez Klienta.

Poniżej prezentujemy szczegółowe wymagania dokumentowe do otwarcia konta firmowego dla najczęściej pojawiających się form prowadzonej działalności gospodarczej.

RODZAJ PROWADZONEJ
DZIA
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Dowód osobisty  Wydruk ze strony
www CEIDG*
 Odpis z KRS  REGON**  NIP**  Akty prawne,
na podstawie których
podmiot funkcjonuje
(np. statut, umowa)  
Osoba fizyczna prowadząca
dzia
łalność gospodarczą

 V

 V

 

 V

 V

 V

Spółka cywilna

 V

 

 V

 V

 V

Spółki prawa handlowego:
- spółka z o.o.
- spółka akcyjna
- spółka jawna
- spółka komandytowa
- spółka partnerska
- spółka komandytowo-akcyjna

 V

 

 V

 V

 V

 V

Stowarzyszenia

 V

 

 V

 V

 V

 V

Fundacje

 V

 

 V

 V

 V

 V

* Wydruku ze strony internetowej CEIDG może dokonać Klient lub pracownik Banku.
** Wymagane, jeżeli dane te nie wynikają z CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku nowo otwieranych firm REGON i/ lub NIP może zostać dostarczony w późniejszym terminie.


Toolbox
  Kontakt z doradcą
  Placówki i bankomaty
  Do pobrania
  Kursy walut
  REGULACJE UE
  Infolinia
   Zapamiętane skróty