Analizy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

9 godzin temu

Przed nami najniższy odczyt wszechczasów na stopie bezrobocia

Przed nami raczej spokojny dzień. Jedyną istotną publikacją będzie Biuletyn Statystyczny GUS, wraz z którym poznamy czerwcową stopę bezrobocia. Według naszej prognozy i konsensusu stopa bezrobocia spadła do minimum wszechczasów i wyniosła 4,9%. Ponadto, odbędzie się aukcja sprzedaży obligacji skarbowych MF.
1 dzień temu

Realizuje się scenariusz "tylko" umiarkowanego ożywienia konsumpcji i słabości inwestycji

GUS dostarczył nam dzisiaj kolejnych danych z polskiej gospodarki realnej za czerwiec. Niestety odczyty rozczarowały. Realna sprzedaż detaliczna wzrosła o 4,4% r/r wobec 5,0% w ubiegłym miesiącu. Konsensus prognoz zakładał wyższy odczyt 5,3%. Jeszcze gorzej zaprezentowała się produkcja budowlano-montażowa, która spadła w czerwcu o 8,9% r/r (konsensus prognoz -4,6%).
1 dzień temu

Joe Biden rezygnuje. W tle kolejna paczka krajowych danych

Tydzień zaczniemy od kolejnej paczki miesięcznych danych z polskiej gospodarki. Zakładamy, że czerwcowa sprzedaż detaliczna utrzymała solidny wzrost (5,0% r/r, konsensus 5,3%), a dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostała na ujemnych poziomach (-3,0% r/r, konsensus -4,6%). Rynki finansowe będą "trawić" rezygnację Joe Bidena z wyścigu o fotel prezydenta.
4 dni temu

Presja płacowa psuje nastrój EBC

Czwartkowe posiedzenie EBC nie przyniosło nowych pomysłów co do polityki pieniężnej, a cięcie stóp we wrześniu pozostaje oficjalnie sprawą otwartą. Dzisiaj pusty kalendarz makro, oczekiwana nieduża zmienność na rynkach.
5 dni temu

Powiew optymizmu w danych z polskiego przemysłu

Wahliwości produkcji przemysłowej ciąg dalszy. GUS odnotował jej wzrost o 0,3% r/r w czerwcu wobec rozczarowania w maju (-1,7%), pozytywnie zaskakując konsensus prognoz. Czerwcowy odczyt daje nadzieję na kontynuację powolnego trendu wzrostowego produkcji, a być może nawet na jego przyspieszenie. Niewidoczna na razie poprawa koniunktury w strefie euro pozostaje warunkiem koniecznym odbicia w polskim przemyśle.
5 dni temu

Płace wciąż rosną w dwucyfrowym tempie

Wzrost płac hamuje, ale raczej na skutek zdjęcia nogi z gazu niż naciśnięcia hamulca. W czerwcu płace były o 11% wyższe niż rok wcześniej, czyli nieco tylko mniej niż w maju (11,4% r/r) i blisko naszej prognozy (11,2% r/r).

Zapisz się na newsletter

Zapisuję się na newsletter