OFERTA DLA KLIENTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Biuro Klientów Międzynarodowych, z siedzibą w Warszawie, wspiera zarówno firmy z kapitałem zagranicznym (rezydentów i nierezydentów), jak i firmy polskie planujące ekspansję zagraniczną lub już działające na rynkach międzynarodowych.

Utworzone w 1999 roku z zamysłem wspierania firm włoskich wchodzących na polski rynek, obsługuje obecnie spółki z całego świata. Wśród naszych Klientów są przedsiębiorstwa z Włoch, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Turcji, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Francji, Holandii, Hiszpanii, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych.

Biuro Klientów Międzynarodowych jest odpowiedzialne za pierwszy kontakt z Klientem. To miejsce, w którym każda zagraniczna firma może uzyskać informacje na temat obsługi bieżącej oraz kredytowej Banku Pekao S.A., podstawowych uregulowań prawnych dla przedsiębiorstw, możliwości inwestycyjnych oraz uzyskania wsparcia z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Firma może otworzyć rachunek w jednym z 34 Centrów Korporacyjnych mieszczących się na terenie Polski, korzystając z pomocy Biura Klientów Międzynarodowych, które współpracuje z zagranicznymi Bankami Grupy UniCredit oraz innymi Bankami korespondentami.
Spółki planujące ekspansję zagranicę lub już działające na rynkach zagranicznych mogą uzyskać w Biurze Klientów Międzynarodowych informacje na temat możliwości współpracy z Bankami Grupy UniCredit w Europie i na świecie.

Biuro Klientów Międzynarodowych wspiera także Klientów w ich kontaktach z zagranicznymi Bankami należącymi do Grupy UniCredit  w zakresie obsługi bieżącej (np. otwarcie rachunku bieżącego, wystawianie gwarancji dobrego wykonania, umowy najmu, uzyskanie linii kredytowych zabezpieczonych gwarancją Banku Pekao SA itp.).

Biuro składa się z 3 Zespołów podzielonych geograficznie: Zespołu Obsługi Klientów Włoskich, Zespołu Obsługi Klientów z Niemiec, Austrii i Europy Środkowo - Wschodniej  oraz Zespołu Obsługi Klientów z Europy Zachodniej i Krajów spoza Europy. Dodatkowo, w ramach Biura Klientów Międzynarodowych, funkcjonuje Zespół Obsługi Bieżącej prowadzący bieżącą obsługę Międzynarodowych Klientów Korporacyjnych.

KONTAKT:

Zespół Pierwszego Kontaktu i Procesów Biznesowych: Małgorzata Mianowska
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
E-mail: Malgorzata.Mianowska-Ciesielska@pekao.com.pl 

Zespół Obsługi Klientów Włoskich: Piotr Kołodziej
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
E-mail: piotr.kolodziej@pekao.com.pl

Zespół Obsługi Klientów z Niemiec,  Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej: Magdalena Szczepańska
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa
E-mail: magdalena.szczepanska@pekao.com.pl

Zespół Obsługi Klientów z Europy Zachodniej i krajów spoza Europy:
Ewa Czarnecka
E-mail: ewa.czarnecka@pekao.com.pl
Andrzej Kaczmarek
E-mail: andrzej.kaczmarek@pekao.com.pl
ul. Żwirki i Wigury 31
02-091 Warszawa

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Regionalne Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty