Zda(o)lny bank dla firm!

Wygodna, szybka i bezpieczna obsługa zdalna klientów

Bank Pekao S.A. konsekwentnie podąża w kierunku digitalizacji obsługi swoich klientów. 
COVID-19 dodatkowo przyspieszył działania związane z rozszerzeniem dostępu firm do 
usług zdalnych. Bank wdrożył wiele rozwiązań, dzięki którym klient biznesowy może realizować
jeszcze więcej procesów poprzez bankowość elektroniczną – bezpiecznie, bez konieczności osobistego spotkania z przedstawicielem banku, co wiąże się również z wygodą i oszczędnością czasu. Wart podkreślenia jest też aspekt proekologiczny digitalizacji usług.

Komfort i bezpieczeństwo współpracy z Bankiem Pekao poprzez kanały zdalne

bez wychodzenia z biura lub domu
 • Zobacz szczegóły

  Bank oferuje możliwość prostego i bezpiecznego podpisywania umów i  aneksów oraz składania dyspozycji i wniosków poprzez bankowość internetową PekaoBiznes24. Jest to najefektywniejszy i najbardziej bezpieczny kanał obsługi zdalnej. Alternatywnie, obieg dokumentacji może odbyć się pocztą elektroniczną. 

Bardzo szerokie spektrum podpisów elektronicznych honorowanych przez Pekao S.A.

 • Zobacz szczegóły

  Bank Pekao S.A. akceptuje podpisywanie dokumentacji za pomocą aż 5 rodzajów podpisów elektronicznych, które są równoważne z podpisami własnoręcznymi:
  •    Podpis użytkownika w PekaoBiznes24 –składany w systemie bankowości elektronicznej, niewymagający dodatkowych narzędzi czy oprogramowania po stronie klienta.
  •    Podpis kwalifikowany –potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym.
  •    Podpis zaufany – potwierdzony profilem zaufanym, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji.
  •    Podpis osobisty –jedna z funkcjonalności e-dowodu (elektronicznego dowodu osobistego).
  •    Skan dokumentu z odręcznym podpisem – forma dopuszczalna w wyjątkowych przypadkach.

Bardzo szeroki wachlarz produktów obsługiwanych zdalnie

możliwość zaspokojenia potrzeb produktowych najbardziej wymagających klientów
 • Zobacz szczegóły

  Bank Pekao S.A. obsługuje zdalnie produkty z zakresu bankowości transakcyjnej, finansowania handlu, finansowania działalności, finansowania eksportu, jak również produkty skarbowe i inwestycyjne, produkty transgraniczne oraz usługi powiernicze.

Delegowanie pełnomocnictw w systemie PekaoBiznes24

możliwość zdalnego zarządzania tymi pełnomocnictwami
 • Zobacz szczegóły

  Dzięki możliwości nadania użytkownikom obsługującym PekaoBiznes24 pełnomocnictw do podpisywania dokumentacji, reprezentant firmy nie musi być użytkownikiem systemu (wysyłana do banku dokumentacja jest podpisywania przez pracownika, który ma dostęp do PekaoBiznes24 
  i udzielone ww. pełnomocnictwo).

Stale rozwijana strefa samoobsługowa w PekaoBiznes24

do samodzielnego zarządzania przez klienta relacjami z bankiem
 • Zobacz szczegóły

  Dzięki możliwości podpisania szerokiego wachlarza wniosków i dyspozycji w PekaoBiznes24, klient może m.in. zdalnie zarządzać użytkownikami systemu i ich uprawnieniami, pełnomocnictwami, rachunkami i bieżącą obsługą bankową, wnioskować o udzielnie kredytu czy wyrazić zgodę na przekazanie oferty.

Wygoda związana z możliwością wykorzystania podpisów elektronicznych

tych samych, które firma stosuje w kontaktach z administracją publiczną
 • Zobacz szczegóły

  Honorowane przez Bank Pekao S.A. podpisy: kwalifikowany, zaufany, osobisty, coraz częściej są używane przez klientów przy podpisywaniu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędów, w systemach elektronicznej administracji.

Sprawny elektroniczny obieg dokumentów

czyli oszczędność czasu sprzyjająca szybkiej realizacji celów biznesowych
 • Zobacz szczegóły

  Obsługa zdalna pozwala elastycznie reagować na zmiany zachodzące w procesach operacyjnych przedsiębiorstw w obszarze finansów (np. zmiany w zakresie reprezentacji firmy) oraz na pojawiające się zapotrzebowanie na kolejne produkty i usługi, które bank obsługuje zdalnie.

Zdalne zawieranie lub zmienianie umów

w tym również umów z zastrzeżoną formą pisemną pod rygorem nieważności
 • Zobacz szczegóły

  Obieg i podpisywanie dokumentów w formie elektronicznej to sposób na efektywne rozwijanie współpracy. Bank przekazuje klientowi przygotowane dokumenty drogą elektroniczną, najczęściej przez PekaoBiznes24. Klient odsyła dokumentację podpisaną (zgodnie z zasadami reprezentacji firmy) podpisem elektronicznym. Bank podpisuje dokument i za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24 informuje klienta o zawarciu umowy/aneksu.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.