OFERTA DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

Sektor publiczny, w tym samorządy, zajmuje szczególne miejsce w filozofii Banku Pekao S.A. Bank dostrzega ogromny potencjał rynku podmiotów samorządowych oraz ich specyficzne potrzeby i w efektywny sposób potrafi wyjść im naprzeciw.

Ostatnie lata, z uwagi na niespotykany do tej pory w Polsce proces inwestycyjny w zakresie infrastruktury publicznej dzięki dostępności funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowaniom do UEFA EURO 2012™, charakteryzowały się intensywnym wzrostem zapotrzebowania ze strony sektora publicznego na wyspecjalizowane usługi bankowe w zakresie przygotowywania oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Liczba i rodzaj przeprowadzonych transakcji sprawiły, iż Bank Pekao S.A. potwierdził i umocnił swoją rynkową pozycję jako zdecydowanego lidera w dziedzinie obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz odniósł niekwestionowany sukces w zakresie strukturyzacji infrastrukturalnych projektów tego sektora.

Bank Pekao S.A. jest liderem rynkowym w każdej z dwóch poniższych kategorii:

 • bieżąca obsługa budżetów największych polskich miast i województw,
 • strukturyzacja i finansowanie samorządowych projektów infrastrukturalnych

oraz znajduje się w ścisłej czołówce w zakresie finansowania budżetów największych gmin i województw.

Bank Pekao S.A. zajmuje pierwsze miejsce pod względem:

 • Ilości polskich metropolii, dla których prowadzi bieżącą obsługę budżetu. Co druga polska metropolia jest obsługiwana przez Bank Pekao S.A. - Białystok, Gdańsk (od maja 2011 r.), Kraków, Lublin, Rzeszów, Bydgoszcz.
 • Zrealizowanych transakcji emisji obligacji przychodowych w Polsce. Bank Pekao S.A. był współorganizatorem pierwszego w Polsce programu emisji obligacji przychodowych (Miejskie Wodociągi
  i Kanalizacja w Bydgoszczy, 2005 r.). Zorganizował również pierwszy w Polsce Program emisji obligacji przychodowych w sektorze komunikacji miejskiej (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Sp.
  z o.o., 2006 r.). Obecnie w Polsce funkcjonują cztery pogramy emisji obligacji przychodowych, z czego
  w trzech uczestniczył jako wyłączny organizator lub współorganizator.
 • Nowatorskich form finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych np. finansowanie w formie długoterminowego forfaitingu (finansowanie budowy stadionu w Gdańsku na UEFA EURO 2012, finansowanie zakupów taboru autobusowego i in.).

Na uwagę zasługuje fakt, iż oprócz powyższej działalności Bank Pekao S.A. efektywnie pracuje nad rozwojem jakości obecnych produktów i usług na rzecz sektora publicznego oraz skutecznie poszukuje nowych narzędzi wspomagania samorządów. Angażuje się w wiele inicjatyw podejmowanych bezpośrednio przez władze samorządowe, w tym np. udział w spotkaniach Unii Metropolii Polskich, jak również przez inne instytucje np. Związek Banków Polskich.

Jako pierwszy w Polsce bank, Pekao S.A. utworzył odrębną strukturę organizacyjną dedykowana specjalistycznej obsłudze jednostek sektora publicznego. Umiejscowienie jednostki odpowiedzialnej za sektor publiczny bezpośrednio w centrali gwarantuje szybki i efektywny proces kredytowy oraz priorytetową obsługę tych jednostek.

Schemat Struktury Dedykowanej Obsłudze Jednostek Sektora Publicznego

Wrzućmy kolejny bieg - Newsweek

03.06.2013

image

Partnerzy z misją - Forbes

29.05.2013

image

Gratulujemy Miastu Gdańsk pierwszego miejsca w Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej 2012!

 20.07.212

image

Są pieniądze na nowe pociągi dla aglomeracji - Gazeta Wyborcza

17.05.2012

image

Obligacje wielkomiejskie na Catalyst - dodatek specjalny do Pulsu Biznesu

 02.04.2012

image

Pekao będzie obsługiwał Gdańsk - Dziennik Gazeta Prawna

16.02.2011
image

Gdańsk za jeden grosz - Puls Biznesu

16.02.2011
image

Warszawa wybrała PKO BP i Pekao - Dziennik Gazeta Prawna

11.02.2011
image

Pieniądze z obligacji na drogi i lotniska - Rzeczpospolita

11.02.2011
image

Prognoza dnia - Puls Biznesu

11.02.2011
image

Pekao sfinansuje lotnisko w Łodzi - Dziennik gazeta Prawna

27.01.2011
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

08.12.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

15.11.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

25.10.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

30.09.2010
image

Samorządy i biznes - Puls Biznesu

24.06.2010
image

Finansowanie samorządów - Puls Biznesu

30.09.2009
image

Rafał Petsch
Dyrektor Zarządzający
Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 91, 669 460 997
email: Rafal.Petsch@pekao.com.pl

Agnieszka Pietkun
Dyrektor Biura
Biuro Sprzedaży Sektora Publicznego
tel.: 22 524 64 07, 697 970 328
email: Agnieszka.Pietkun@pekao.com.pl

Barbara Cendrowska
Dyrektor Biura
Biuro Analiz i Finansowania Sektora Publicznego
tel.: 22 524 62 98, 661 382 125
email: Barbara.Cendrowska@pekao.com.pl 

Jarosław Król
Dyrektor Biura
Biuro Sektora Publicznego
tel. 22 524 64 00, 601 520 313
email: jaroslaw.krol1@pekao.com.pl

Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty