KARTY PREPAID

Karta Prepaid to idealne rozwiązanie dla osób ceniących swobodę i szybkość w dostępie do gotówki oraz bezpieczeństwo transakcji. 

Od dnia 06.08.2015 r. Bank Pekao SA zaprzestaje wydawania nowych kart Prepaid . Karty wydane do dnia 05.08.2015 r. działają na dotychczasowych zasadach do upływu ich terminu ważności. 

 

 

Zapoznaj się z zasadami działania kart prepaid Banku Pekao S.A. i ciesz się swobodą bezpiecznych i szybkich płatności.  

Ważne informacje przy użytkowaniu kart prepaid:

 • pamiętaj aby nadać własny numer PIN wykorzystując w tym celu Kod Startowy umieszczony w folderze karty. Możesz to zrobić w dowolnym bankomacie Banku Pekao S.A. Kod PIN będzie służył do potwierdzania transakcji w bankomacie lub terminalu - do czasu nadania numeru PIN do tego celu możesz wykorzystać Kod Startowy. Kod PIN możesz zmieniać dowolną ilość razy,
 • należy zachować folder (dokument do którego przytwierdzona jest karta), ponieważ może być potrzebny w kontaktach z Bankiem,
 • kartę można przekazać dowolnej osobie. Przekazując kartę należy również przekazać folder, Regulamin i numer PIN jeśli został nadany. Karty nie można przekazać gdy została uprzednio podpisana, zarejestrowana w serwisie www lub Pekao24,
 • dzienny limit transakcji dokonywanych kartą wynosi 500 zł.

Doładowanie karty prepaid 

Kartę prepaid można zasilić na kilka sposobów:

 • przelewem na rachunek techniczny karty z rachunku złotowego w Banku Pekao S.A. lub dowolnego w innym banku,
 • wpłatą gotówkową w kasie Banku Pekao S.A.,
 • wpłatą gotówkową na poczcie. 

Środki w zależności od sposobu zasilenia zostaną udostępnione niezwłocznie po ich wpływie do Banku, najpóźniej następnego dnia roboczego. 

Sprawdzenie stanu środków 

W każdej chwili posiadacze kart prepaid mogą sprawdzić stan środków oraz sprawdzić listę operacji na rachunku karty. Mogą tego dokonać w następujący sposób:

 • sprawdzenie salda w bankomatach Banku oraz krajowej sieci Euronet,
 • sprawdzenie listy 5 ostatnich operacji w bankomatach Banku,  
 • wysłanie wiadomość SMS na numer 3803 lub +48 665 657 657 o treści:

RRRRRRRRKKKK#23 (stan środków)
RRRRRRRRKKKK#26 (5 ostatnich operacji) 
RRRRRRRR - ostatnie 8 cyfr identyfikatora karty 
KKKK - ostatnie 4 cyfry numeru karty
wersja angielska - poprzez dodanie #EN na końcu każdej z wyżej wymienionych sekwencji. 

Przykładowe zapytanie: dla wersji angielskiej: 456123655478#23#EN dla wersji polskiej: 456123655478#23

(oplata za wysłaną wiadomość SMS będzie pobrana wg cennika operatora). 

 • w serwisie www pod adresem http://www.prepaid.pekao24.pl lub w Pekao24 (w przypadku Klientów Banku Pekao S.A. korzystających z serwisu Pekao 24 po uprzednim zarejestrowaniu karty w oddziale Banku Pekao S.A.), 
 • pod numerem infolinii 801 324 324 lub +48 42 68 38 324 (opłata wg cennika operatora).

Wykup środków  

 • po zakończeniu terminu ważności karty i w okresie określonym w Regulaminie możliwy jest wykup środków które pozostały na rachunku technicznym karty. W tym celu należy zgłosić się do najbliższego oddziału Banku Pekao S.A. wraz z oryginalnym folderem, dowodem tożsamości  oraz wypełnić formularz wykupienia. 
 • środki zwracane są w ciągu 30 dni na wskazany w formularzu rachunek własny Posiadacza prowadzony w banku krajowym. Brak oryginalnego folderu uniemożliwi realizację przez Bank zlecenie wykupienia środków.

Bezpieczeństwo 

 • posiadacz karty zobowiązany jest do zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa jak w przypadku każdej innej karty płatniczej. Należy starannie przechowywać Kartę oraz ochronić Kod Startowy lub PIN oraz hasło do serwisu www. W przypadku zagubienia karty lub kradzieży należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Banku. Wykup środków będzie możliwy na ogólnych zasadach określonych w Regulaminie,
 • zastrzeżenia karty można dokonać pod numerem infolinii telefonu 801 365 365 lub +48 42 68 38 232 lub w serwisie http://www.prepaid.pekao24.pl i Pekao24. 

 

Poniżej znajduje się tabela opłat do Kart Prepaid. Wszystkie opłaty pobierane są w ciężar środków znajdujących się na karcie. W przypadku gdy na rachunku karty nie znajduje się wystarczająca kwota do pobrania opłaty transakcja ta nie dojdzie do skutku.Tabela znajduje się w regulaminie Karty.

 Rodzaj Opłaty  Stawka
Opłata za kartę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w punkcie sprzedaży Kart
Wykup środków
12 zł
Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach na terenie Polski
5 zł
Wypłata gotówki w bankomatach i terminalach za granicą
10 zł
Zmiana PIN w bankomacie
0 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w serwisie www
0 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków poprzez wysłanie wiadomości SMS (nie pobiera się opłaty do 30.06.2012 r.)
0,2 zł
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
3 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w serwisie www
0 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty poprzez wysłanie wiadomości SMS (nie pobiera się opłaty do 30.06.2012 r.)
0,2 zł
Sprawdzenie historii operacji na Rachunku Karty w bankomacie
3 zł
Miesięczna opłat za obsługę Karty.
Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania wpłaty na Rachunek Karty lub transakcji bezgotówkowej przynajmniej raz na 6 miesięcy.
1 zł

Miesięczna opłata za obsługę Rachunku Karty

opłaty nie pobiera się w okresie ważności karty

1 zł

 

 

 

 

 

 

Toolbox
  Zostań Klientem - załóż konto
  Placówki i bankomaty
  Kursy walut
  Do pobrania
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty