Kredyt na studia medyczne

Sprawdź czy możesz skorzystać

Teraz nowość - kredyt na studia medyczne z poręczeniem spłaty Banku Gospodarstwa Krajowego

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne z poręczeniem spłaty Banku Gospodarstwa Krajowego. Z kredytu możesz skorzystać jeśli masz polskie lub obce obywatelstwo, już studiujesz lub chcesz rozpocząć płatne studia prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

Kredytem opłacisz czesne za płatne studia

prowadzone w języku polskim na kierunku lekarskim.

Kredyt do wysokości sumy opłat za wszystkie semestry studiów

wskazane w zaświadczeniu wystawionym przez uczelnię.
 • Zobacz szczegóły

  Suma ta nie może być wyższa, niż wysokość kredytu ustalona w obwieszczeniu ministra ds. zdrowia w przeliczeniu na 1 semestr nauki.
  Obecnie jest to:

  • 22 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2023/2024
  • 20 tys. zł na semestr studiów, które rozpoczęto w roku akademickim 2022/2023
  • 18 tys. zł na semestr studiów rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022 lub wcześniej
   (kwota transzy obowiązuje przez cały okres studiów).

  Kredyt wypłacimy w transzach na rachunek bankowy uczelni wskazany w zaświadczeniu.
   

Okres kredytowania dopasowany do Twoich potrzeb

 • Zobacz szczegóły

  Okres kredytowania obejmuje:

  • wypłatę transz kredytu w okresie studiów maksymalnie 6 lat,
  • karencję tj. okres od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu maksymalnie 12 lat,
  • spłatę kredytu - maksymalnie 12 lat po okresie karencji z możliwością skrócenia na wniosek kredytobiorcy
    

Oprocentowanie zmienne

 • Zobacz szczegóły

  Oprocentowanie kredytu jest równe sumie marży banku w wysokości 2 p.p. oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości Bank Gospodarstwa Krajowego. Ty spłacasz jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania dopiero wtedy, gdy zaczniesz spłacać kredyt. Pozostała część odsetek jest dotowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
  Oprocentowanie jest zmienne i na dzień 05.10.2023 r. wynosi 8,96 % w skali roku.

Wniosek o kredyt złożysz w każdym oddziale naszego banku

Możliwość umorzenia kredytu

 • Zobacz szczegóły

  Kredyt może umorzyć w całości: 
  •    minister ds. zdrowia, jeśli: 
       - przepracujesz 10 lat w publicznej służbie zdrowia w Polsce (w ciągu 12 lat od ukończenia studiów) oraz w tym czasie uzyskasz tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego lub
       - trwale utracisz zdolność do spłaty zobowiązań
  •    bank, w przypadku:
       - braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń lub
       - śmierci kredytobiorcy

  Kredyt może umorzyć częściowo minister ds. zdrowia, jeśli:
  •    znajdziesz się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej 
  •    nie ukończysz szkolenia specjalizacyjnego  lub nie uzyskasz tytułu specjalisty z przyczyn od Ciebie niezależnych

  Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2022 r.
  Jeśli warunki umorzenia nie będą spełnione spłata kredytu będzie rozłożona na 12 lat.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontkat

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.