Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES
Bank Pekao SA - Raport Specjalny

Bank Pekao Raport specjalny: Polska gospodarka w post-kryzysowym świecie – niewątpliwe sukcesy, ale wyzwania narastają

Bank Pekao SA - Raport Specjalny

10 lat temu zbankrutował bank inwestycyjny Lehman Brothers. Wydarzenie to dość powszechnie uznawane jest za symboliczną datę wybuchu światowego kryzysu. Kryzysu, który okazał się największym tego typu wydarzeniem od tzw. Wielkiej Depresji z lat 30-tych minionego wieku. Z tej okazji postanowiliśmy się przyjrzeć zmianom jakie zaszły w polskiej gospodarce w minionych 10 latach, sprawdzić, czy i jak kryzys miał wpływ na naszą globalną pozycję w odniesieniu do poziomu dochodów, jakości życia i konkurencyjności. Wnioski w tym względzie są optymistyczne – dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku. Druga część raportu to spojrzenie w przyszłość – identyfikacja wyzwań oraz zadań, z którymi musimy się zmierzyć, aby zapewnić dalsze domykanie luki w zakresie dochodów i trwale wejść do grona najbogatszych państw świata.

Pobierz RaportPobierz Raport Specjalny

Bank Pekao SA - Raport Specjalny

Inwestycje w aktywa niematerialne – wielkość i znaczenie w polskiej i unijnej gospodarce

Bank Pekao SA - Raport Specjalny

Jeszcze do niedawna gdy mowa była o aktywach (i procesie ich akumulacji, czyli o inwestowaniu) uwaga koncentrowała się na aktywach trwałych obejmujących budynki i budowle, maszyny i urządzenia czy też różnego rodzaju środki transportu. Znacznie rzadziej i niejako na uboczu pojawiała się kwestia inwestycji w aktywa niematerialne.

Pobierz RaportPobierz Raport Specjalny

Bank Pekao SA - Konferencja Davos

Polska gospodarka w obliczu kolejnej fazy rewolucji przemysłowej

Bank Pekao SA - Konferencja Davos

Każdy z nas w codziennym życiu w coraz większym stopniu korzysta z nowoczesnych technologii. W przypadku wielu zastosowań ich wykorzystanie na tyle dziś spowszedniało, że przestaliśmy je zauważać. Rzadko kiedy mamy też okazję spojrzeć na zachodzący globalnie technologiczny postęp z tzw. "lotu ptaka".

Pobierz RaportPobierz Raport Specjalny

Bank Pekao SA - Konferencja Davos

Kryptowaluty - idea bitcoina i jej możliwe zastosowania

Bank Pekao SA - Konferencja Davos

Niniejszy raport przedstawia zasadniczą ideę bitcoina oraz sposób funkcjonowania technologii "blockchain", aby następnie przyjrzeć się wadom i zaletom bitcoina i syntetycznie podsumować sytuację na rynku "kryptowalut". Rozważania podsumowuje wskazanie obszarów, w których możliwe jest zastosowanie technologii rozproszonego rejestru.

Pobierz RaportPobierz Raport Specjalny

WYŚLIJ FORMULARZ

ODDZWONIMY

Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wpisz od 2 do 140 znaków, tylko litery
Wybierz porę kontaktu
Podaj telefon komórkowy 123456789 lub stacjonarny 221234567 (pierwsze cyfry to nr kierunkowy)
Format dla telefonu komórkowego 600000000
Format dla telefonu stacjonarnego: 226000000,
gdzie pierwsze dwie cyfry to numer kierunkowy
Wpisz email nazwa@domena.pl
Podaj treść wiadomości
Treść wiadomości zawiera niedozwolone znaki: (, ), ", ', /, , |, <, >
Pole wymagane
Pole wymagane
pola obowiązkowe