Z dniem 22 grudnia 2014 r. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przejął Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (dalej SKOK KOPERNIK).

Obecnie w trosce o zapewnienie Klientom byłego SKOK KOPERNIK jak najlepszej obsługi oraz umożliwienie korzystania z usług i produktów Banku Pekao S.A. pragniemy poinformować o planowanym na dzień 7 listopada 2015 r. przeniesieniu (migracji) obsługi produktów Klientów z byłego SKOK KOPERNIK do systemu informatycznego Banku.

 • Wzory listów

  • W dniach 7-9 września oraz 26 października 2015r. do byłych Klientów SKOK KOPERNIK nastąpiła wysyłka listów informujących o planowanej migracji i jej zasadach:

   Klientów byłego SKOK Kopernik mających dodatkowe pytania, wątpliwości związane z przesłaną korespondencją, prosimy o kontakt z Infolinią Banku 801 365 365 lub 42 683 82 32 (opłata za połączenie według cennika operatora) lub bezpośrednią wizytę w Oddziale obsługującym produkty - lista oddziałów dostępna jest w sekcji poniżej.

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych rachunków lub rachunków i pożyczek

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych rachunków lub rachunków i pożyczek
   Pobierz plik

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych rachunków i lokat systematycznego oszczędza(...)

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych rachunków i lokat systematycznego oszczędzania lub rachunków, lokat systematycznego oszczędzania i pożyczek
   Pobierz plik

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych pozostałych lokat (z wyłączeniem lokat syst(...)

   WZÓR LISTU - informujący o zmianie w zakresie posiadanych pozostałych lokat (z wyłączeniem lokat systematycznego oszczędzania)
   Pobierz plik

   WZÓR LISTU - informujący o Regulaminie lokat o zmiennym oprocentowaniu

   WZÓR LISTU - informujący o Regulaminie lokat o zmiennym oprocentowaniu
   Pobierz plik
 • Lista oddziałów

  • Lista oddziałów Banku Pekao S.A. obsługujących produkty z oferty SKOK KOPERNIK do dnia 7 listopada 2015 r.*

   Lp.

   Nazwa i adres Oddziału

   Telefon stacjonarny Oddziału

   Godziny pracy
   Oddziału od
   poniedziałku do piątku

   1

   Oddział w Będzinie ul. Małachowskiego 34

   32 269 24 94

   09:30-17:00

   2

   Oddział w Bielsku-Białej ul. 11-go Listopada 10

   32 300 57 38

   09:30-17:00

   3

   Oddział w Bytomiu ul. Dworcowa 5

   32 300 57 16

   09:00-17:00

   4

   Oddział w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 127

   32 300 57 06

   08:30-16:00

   5

   Oddział w Chorzowie ul. Jagiellońska 4

   32 300 57 22

   09:30-17:00

   6

   Oddział w Czechowicach-Dziedzicach ul. Kolejowa 5

   32 300 57 86

   09:30-17:00

   7

   Oddział w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 12

   32 300 57 92

   09:30-17:00

   8

   Oddział w Częstochowie al. NMP 8

   32 300 57 56

   09:30-17:00

   9

   Oddział w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 14

   32 295 62 11 /14

   08:00-18:00

   10

   Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 65

   32 300 57 18

   09:30-17:00

   11

   Oddział w Jastrzębiu Zdroju al. J. Piłsudskiego 2a

   32 474 00 55 /04 41

   09:30-17:00

   12

   Oddział w Katowicach Plac Miarki 2

   32 300 57 78

   09:30-17:00

   13

   Oddział w Katowicach ul. 3 Maja 34

   32 300 57 04

   09:30-17:00

   14

   Oddział w Kędzierzynie Koźlu ul. Wojska Polskiego 4

   32 300 57 48

   09:30-17:00

   15

   Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 19

   32 300 57 26

   09:30-17:00

   16

   Oddział w Knurowie ul. Kazimierza Wielkiego 20

   32 300 57 68

   09:30-17:00

   17

   Oddział w Krakowie os. Centrum C 9

   32 300 57 30

   09:30-17:00

   18

   Oddział w Legnicy ul. NMP 14

   32 300 57 50

   09:30-17:00

   19

   Oddział w Łodzi al. Kościuszki 3

   32 300 57 36

   09:30-17:00

   20

   Oddział w Mikołowie Rynek 18

   32 300 57 42

   09:30-17:00

   21

   Oddział w Mysłowicach ul. Chopina 1

   32 300 57 70

   09:30-17:00

   22

   Oddział w Nowym Sączu ul. Dunajewskiego 3

   32 300 57 20

   09:30-17:00

   23

   Oddział w Opolu ul. Krakowska 38

   32 300 57 32

   09:30-17:00

   24

   Oddział w Ornontowicach ul. Zamkowa 10

   32 300 57 00

   08:30-16:00

   25

   Oddział w Oświęcimiu Rynek Główny 18

   32 300 57 72

   09:30-17:00

   26

   Oddział w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 41

   32 300 57 60

   09:30-17:00

   27

   Oddział w Raciborzu ul. Długa 27

   32 300 57 34

   09:30-17:00

   28

   Oddział w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego 41

   32 300 57 64

   09:30-17:00

   29

   Oddział w Rybniku Rynek 1

   32 300 57 12

   09:30-17:00

   30

   Oddział w Siemianowicach Śląskich ul. Świerczewskiego 39

   32 300 57 96

   09:15-17:15

   31

   Oddział w Sosnowcu ul. Targowa 13

   32 300 57 52

   09:30-17:00

   32

   Oddział w Tarnowie ul. Krakowska 23

   32 300 57 28

   09:30-17:00

   33

   Oddział w Tarnowskich Górach ul. Krakowska 2

   32 300 57 14

   09:30-17:00

   34

   Oddział w Tychach ul. Grota Roweckiego 53

   32 300 57 24

   09:30-17:00

   35

   Oddział w Wodzisławiu Śląskim Rynek 24

   32 300 57 08

   09:30-17:00

   36

   Oddział w Zabrzu Plac Wolności 289

   32 300 57 76

   09:30-17:00

   37

   Oddział w Zabrzu ul. 3 Maja 14

   32 300 57 10

   09:30-17:00

   38

   Oddział w Zabrzu ul. Makoszowska 24

   32 300 57 02

   07:30-15:00

   39

   Oddział w Żorach ul. Górne Przedmieście 7

   32 300 57 80

   09:30-17:00

   40

   Oddział w Żywcu ul. Kościuszki 30

   32 300 57 90

   09:30-17:00

   41

   Oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 54

   32 300 57 44

   09:30-17:00

   *od dnia 9 listopada 2015 r. produkty z oferty SKOK KOPERNIK będą obsługiwane we wszystkich Oddziałach Banku Pekao S.A.

 • Zasady migracji

  • Rachunki o charakterze bieżącym

   1. Nowe numery rachunków

    Po 7 listopada br. rachunki o charakterze bieżącym będą miały nadane nowe numery. Jest to związane z obowiązującym w Polsce standardem nadawania numerów bankowych w poszczególnych bankach.

   2. Okres przejściowy

    W trosce o bezpieczeństwo wykonywanych płatności, Bank przygotował rozwiązanie, które pozwoli w okresie przejściowym (od dnia 7 listopada br. do dnia 31 marca 2016 r.) na automatyczne przekierowywanie przelewów, które będą skierowane na dotychczasowy numer rachunku o charakterze bieżącym (w byłym SKOK), na nowy, właściwy numer rachunku funkcjonujący w systemie Rocket. Po dniu 31 marca 2016 r. wszystkie przelewy otrzymane przez Bank, w których zostanie wskazany dotychczasowy numer odbiorcy (w byłym SKOK), będą zwracane do nadawcy.

   3. Zmiany w stosunku do dotychczasowych zasad funkcjonowania rachunków

    Z dniem migracji zostaną wprowadzone zmiany, polegające m.in. na:

    • zaprzestaniu realizowania usługi SMS info - Klientów, którzy korzystali z tej usługi należy zachęcać do zawarcia umowy o usługę Pekao24, w ramach której Klienci będą mieli pełny dostęp do historii rachunku oraz możliwość wykonywania operacji przez telefon, internet, SMS,
    • zaprzestaniu możliwości zlecania dyspozycji listownie i telefonicznie w dotychczasowym trybie - w zamian należy proponować Klientom korzystanie z usługi Pekao24,
    • zaprzestaniu korzystania z rachunków wirtualnych do spłat - w zamian należy proponować Klientom ustanowienie odpowiednich zleceń stałych, poleceń zapłaty, ustawienie usługi autospłaty rat pożyczek,
    • stosowaniu korzystniejszych zasad kapitalizacji odsetek na rachunkach IKS - kapitalizacji miesięcznej zamiast rocznej.

    

   Lokaty terminowe

   1. Nowe numery rachunków

    Po 7 listopada br. rachunki lokat terminowych będą miały nadane nowe numery.

   2. Lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe ze zmiennym oprocentowaniem, lokaty terminowe Wiosenne ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe Promocyjne ze stałym oprocentowaniem, lokaty terminowe Owocne ze stałym oprocentowaniem, lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 1 miesiąc oraz lokaty rentierskie z odsetkami płatnymi co 3 miesiące do końca trwania bieżącego okresu lokaty, będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach, zgodnie z odpowiednimi regulacjami byłego SKOK.

    Po zakończeniu bieżącego okresu trwania lokaty, wszystkie ww. rodzaje lokat w przypadku niepodjęcia przez Klienta środków z lokaty (najpóźniej w następnym dniu po zakończeniu bieżącego okresu lokaty) będą odnawiane na kolejny taki sam okres lokaty, lecz już na zasadach określonych w obowiązujących na dzień odnowienia lokaty na kolejny okres regulacjach Banku dla poszczególnych rodzajów lokat, tj.:

    1. w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, Bank wypłaci:
    • 20% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, wyliczonych proporcjonalnie do czasu utrzymania lokaty w nowym okresie, jeśli zerwanie nastąpi po miesiącu od dnia odnowienia lokaty
    • 0% kwoty odsetek z nowego okresu lokaty, jeśli zerwanie nastąpi w ciągu miesiąca od dnia odnowienia lokaty;

    odsetki dopisane za poprzednie okresy nie są w takim przypadku pomniejszane;

    1. w przypadku lokat otwartych na okres 24 i 36 miesięcy - odsetki będą wypłacane na koniec okresu lokaty z uwzględnieniem ich kapitalizacji za okresy roczne (procent składany);
    2. lokaty będę oprocentowane według stawek określonych w Komunikacie oprocentowania lokat terminowych i kredytów w Banku Pekao S.A. (obowiązującym w dniu odnowienia lokaty) dla poszczególnych rodzajów lokat;
    3. odnawiane lokaty terminowe będą musiały spełniać warunek minimalnej kwoty, aby mogły być dalej prowadzone przez Bank tj.

    - 10.000 zł dla lokat rentierskich,

    - 500 zł dla pozostałych rodzajów lokat.

    W przypadku niespełnienia progu minimalnej kwoty lokaty, środki z lokaty, której termin upłynął staną się nieoprocentowanym depozytem na wyodrębnionym rachunku Banku.

   3. Lokaty terminowe dzienne z IKS ze zmiennym oprocentowaniem po dniu migracji zostaną zamienione na lokaty terminowe standardowe jednodniowe o stałym oprocentowaniu i będą prowadzone na podstawie obowiązującego w Banku Regulaminu rachunków oszczędnościowych lokat terminowych Banku Pekao S.A., lecz zostanie na nich utrzymana stawka oprocentowania jak na lokacie terminowej dziennej z IKS z oferty byłego SKOK.
   4. Lokaty systematycznego oszczędzania po dniu migracji zostaną zamienione na rachunek oszczędnościowy Dobry Zysk i będą prowadzone na zasadach opisanych w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych. Jednocześnie stawka oprocentowania lokaty zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie i będzie obowiązywała do ostatniego dnia bieżącego okresu trwającej lokaty. Od następnego dnia po dniu zakończenia lokaty, środki te będą oprocentowane według stawek obowiązujących w danym okresie dla rachunku Dobry Zysk.

    

   Pożyczki

   1. Nowe numery rachunków

    Po 7 listopada br. rachunki kredytowe będą miały nadane nowe numery.

   2. Numery rachunków do spłat rat kredytu

    Nowy numer rachunku do spłaty kredytu będzie podany również w zawiadomieniu o wysokości raty spłaty kredytu, które Klienci otrzymają przed najbliższym terminem płatności raty kredytu. W tym zawiadomieniu znajdą się najważniejsze informacje na temat spłacanego kredytu, takie jak: wysokość raty kapitałowo - odsetkowej, termin płatności, kwota kapitału pozostałego do spłaty.
    Kolejne zawiadomienia Bank będzie wysyłał w przypadku:

    • zmiany wysokości raty kapitałowo - odsetkowej,
    • płatności ostatniej raty kapitałowo - odsetkowej, tzw. raty wyrównującej
   3. Wszystkie wpłaty kolejnych rat kredytu po 7 listopada 2015 r. będą realizowane na rachunek do spłat rat kredytu o nowym numerze.
 • Stawki oprocentowania produktów depozytowych

  • Stawki oprocentowania depozytów i rachunków przejętych przez Bank w wyniku przejęcia SKOK im. Mikołaja Kopernika.

   Tabela oprocentowania depozytów i rachunków - dotyczy umów przejętych przez Bank w wyniku przejęcia S(...)

   Tabela oprocentowania depozytów i rachunków - dotyczy umów przejętych przez Bank w wyniku przejęcia SKOK im. Mikołaja Kopernika, zawartych do dnia 21.12.2014 roku
   Pobierz plik
 • Regulaminy produktów

  • Regulamin lokat o stałym oprocentowaniu

   Regulamin lokat o stałym oprocentowaniu
   Pobierz plik

   Regulamin lokat standardowych i rentierskich o zmiennym oprocentowaniu

   Regulamin lokat standardowych i rentierskich o zmiennym oprocentowaniu
   Pobierz plik

   Regulamin Eurokont i rachunków oszczędnościowych Dobry Zysk

   Regulamin Eurokont i rachunków oszczędnościowych Dobry Zysk
   Pobierz plik

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję