Treści będą dostępne po wyrażeniu zgody na stronie KLAUZULA INFORMACYJNA COOKIES

PRODUKTY SKARBOWE

Bank Pekao S.A. umożliwi Państwa firmie opracowanie skutecznej strategii zarządzania ryzykiem walutowym i procentowym lub związanym z rynkiem towarowym. Nasza oferta to zestaw sprawdzonych instrumentów rynku walutowego, stóp procentowych i towarowego, które efektywnie minimalizują skutki niekorzystnych zmian stóp procentowych, kursów walutowych i cen towarów.

Zabezpieczanie ryzyka kursowego

Zmienność rynku walutowego jest obecnie na tyle duża, że bez odpowiedniej wiedzy firmy nie są w stanie samodzielnie zminimalizować różnic kursowych. Bank Pekao S.A. oferuje rozwiązania dla firm, które narażone są na ryzyko kursowe.

Zabezpieczanie stopy procentowej

Ryzyko zmiany stóp procentowych nie musi być akceptowane przez Kredytobiorców jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Bank Pekao S.A. oferuje szeroki wachlarz instrumentów finansowych pozwalających zabezpieczyć się przed tym ryzykiem.

Wymiana walutowa

Korzystaj z indywidualnie wynegocjowanego z dealerami Banku kursu wymiany, lepszego niż w standardowych kwotowaniach tabelowych.

MIFID

MiFID to dyrektywa Parlamentu Europejskiego, której celem jest wzmacnianie integracji, konkurencyjności oraz efektywności rynków finansowych UE. Dla Klientów Banków implementacja Dyrektywy oznacza wprowadzenie wyższych standardów rynkowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
Toolbox
  Kontakt z Doradcą
  Centra Korporacyjne
  Grupa Pekao S.A.
  Notowania akcji
  Kursy walut
  REGULACJE UE
   Zapamiętane skróty
kontakt