FRA (Forward Rate Agreement)

Instrument pochodny zabezpieczający przed zmianą stóp procentowych

Forward Rate Agreement (FRA) jest pozabilansowym instrumentem pochodnym, służącym do zabezpieczenia przed niekorzystnym ruchem stóp procentowych.
Kupujący FRA zabezpiecza sobie maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający FRA zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji).
FRA zawierany jest na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie i rozliczany jest do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych

ułatwienie planowania finansowego

dopasowanie terminów do potrzeb klienta

brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto

brak opłat i prowizji

możliwość zamknięcia transakcji przed terminem zapadalności

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.