IRS (Interest Rate Swap)

Umowa pomiędzy stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie

Interest Rate Swap (IRS) jest umową pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do wymiany serii płatności odsetkowych w tej samej walucie, naliczanych od uzgodnionej kwoty nominalnej i dla ustalonego okresu, przy czym jedna ze stron płaci odsetki oparte na stałym oprocentowaniu, zaś druga na oprocentowaniu zmiennym.
Kupujący IRS zabezpiecza maksymalną stopę procentową (koszt finansowania), podczas gdy sprzedający IRS zabezpiecza sobie minimalną stopę procentową (zwrot z inwestycji). IRS jest produktem pozabilansowym, rozliczanym do WIBORu, LIBORu lub EURIBORu.

Umowa jest zawierana na minimum 1 000 000 PLN lub równowartość w innej walucie.

zabezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych

ułatwienie planowania finansowego

dopasowanie terminów do potrzeb klienta

brak zaangażowania nominału transakcji - rozliczenie netto

brak opłat

możliwość zamknięcia transakcji przed terminem zapadalności

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.