Forward

Transakcja, w której w dniu zawarcia transakcji ustalany jest kurs kupna lub sprzedaży waluty w przyszłości (dla terminu rozliczenia dłuższego niż dwa dni robocze od momentu zawarcia transakcji). Ma zastosowanie jako instrument zabezpieczający konkretny poziom przyszłego kursu walutowego:
• zakup waluty na termin (importer, kredytobiorca walutowy),
• sprzedaż waluty na termin (eksporter, inwestor).

Elastyczność form rozliczenia i możliwość zamykania transakcji przed terminem pozwala też klientowi na bieżąco dostosować przepływy transakcji do realnych przepływów zabezpieczanych transakcji (np. w sytuacji, gdy z różnych względów zmienia się wartość zabezpieczanej pozycji i istnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia wartości zabezpieczenia).

Minimalna kwota transakcji wynosi 50 000 PLN lub równowartość w EUR,USD,CHF,GBP. Zawierając transakcję strony ustalają: stronę transakcji (kupno lub sprzedaż), kwotę i walutę transakcji, kurs terminowy oraz dzień fixingu i datę rozliczenia.

Oferta dla: importerów, eksporterów, kredytobiorców finansujących się w walutach. 

bezpieczeństwo

zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursów walutowych
  • Zobacz szczegóły

    Kupno waluty w transakcji Forward zabezpiecza przed ewentualnym wzrostem kursu w przyszłości, a sprzedaż waluty przed jego ewentualnym przyszłym spadkiem.

informacja o kosztach i dochodach

Informacja o przyszłych kosztach (zakup waluty) i dochodach (sprzedaż waluty) w momencie zawierania transakcji
  • Zobacz szczegóły

    Możliwość dokonania prognozy rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia klienta.

elastyczne rozliczenie

brutto (z dostawą waluty) lub netto (bez fizycznej dostawy)

możliwość przedterminowego zamykania transakcji z bankiem

brak dodatkowych kosztów zawarcia transakcji

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

informacje o instrumentach finansowych i ryzyku

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.