PEKAOFX

System PekaoFX jest nowoczesnym systemem, ułatwiającym zawieranie z Bankiem transakcji walutowych. Usługa ta daje możliwość zawierania transakcji w trybie on-line, na podstawie wyświetlanych na bieżąco kwotowań Banku.
 

praca w trybie on‑line

aktualna informacja o kwotowaniach Banku

efektywny i prosty sposób zawierania transakcji

swobodny i bezpieczny dostęp do systemu

w tym za pomocą urządzeń mobilnych

System PekaoFX umożliwia zawieranie z Bankiem następujących typów transakcji*:

 • Transakcji FX Spot,
 • Transakcji FX Forward,
 • Transakcji FX Swap.

*Zakres dostępnych dla Klienta transakcji uzależniony jest od posiadanej umowy uprawniającej do zawierania z Bankiem poszczególnych typów transakcji.

Godziny, w których Klienci mogą zawierać transakcje za pomocą Systemu PekaoFX: 8:00 - 18:00

Strona Logowania do Systemu PekaoFX:
Adres Strony Logowania Bank przesyła każdemu Użytkownikowi poleconą przesyłką pocztową.

W celu prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Systemu PekaoFX, Bank rekomenduje korzystanie z oprogramowania, dla którego producent świadczy usługi wsparcia technicznego. W szczególności Bank rekomenduje korzystanie z najnowszych wersji następujących przeglądarek internetowych:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer

System jest przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280x1024 lub wyższej.

W przypadku wsparcia i pomocy technicznej w zakresie obsługi Systemu PekaoFX, prosimy o kontakt telefoniczny z Dealerem obsługującym Państwa firmę.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt
 • Bezpieczeństwo

  • Chroń identyfikator użytkownika i hasło

   • Loguj się wyłącznie osobiście. Chroń dane do logowania i dbaj o ich poufność. Powinny być one przechowywane z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniane osobom trzecim. Ujawnienie tych danych innym osobom czy instytucjom stanowi naruszenie Regulaminu Korzystania z Systemu PekaoFX.
   • Bank odradza zapisywanie haseł. Jeżeli uważasz, że musisz zapisać hasło, w żadnym wypadku nie przechowuj go razem z identyfikatorem użytkownika.
   • Bank zaleca regularną zmianę hasła co 30 dni.
   • Bezpieczne hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. ?, #, @, &) i nie powinno być słowem występującym w słowniku, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych.
   • Bank nigdy nie prosi w korespondencji elektronicznej o informacje poufne takie jak identyfikator użytkownika czy hasło - nie należy odpowiadać na e-maile zawierające prośbę o podanie takich danych. Jeżeli otrzymasz taką korespondencję, należy niezwłocznie powiadomić o tym Bank.
   • W żadnym wypadku nie należy wchodzić na stronę logowania do Systemu PekaoFX korzystając z adresu lub linku nadesłanego w wiadomości e-mail.
   • W przypadku wykrycia podejrzanych sytuacji prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Dealera obsługującego Państwa firmę.

   Regularnie aktualizuj system operacyjny i przeglądarki internetowe zainstalowane na Twoim komputerze i urządzeniach mobilnych

   • W przypadku każdego systemu operacyjnego (także mobilnych) podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania są: posiadanie wsparcia producenta systemu oraz stała aktualizacja systemu i posiadanego oprogramowania służącego do korzystania z internetu, przeglądarki, komunikatorów internetowych, czy programów pocztowych. Wsparcie producenta i najnowsze aktualizacje usuwają błędy w oprogramowaniu, które mogą być wykorzystane przez osoby trzecie w celu uzyskania naszych poufnych danych.
   • Po zakończeniu pracy z Systemem PekaoFX należy wylogować się z serwisu poprzez kliknięcie na link WYLOGUJ i dopiero później można zamknąć okno przeglądarki internetowej.

   Zabezpiecz komputer i swoje urządzenie mobilne programami antywirusowymi oraz zaporami sieciowymi (firewall) i na bieżąco je aktualizuj.

   • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową (firewall), która kontroluje przesyłanie informacji do i z Internetu zapobiegając tym samym przekazywaniu poufnych danych.
   • Skanuj regularnie komputer/urządzenie mobilne programem antywirusowym.
   • Weryfikuj oprogramowaniem antywirusowym każdy plik pobrany z Internetu.

   Korzystaj z legalnego oprogramowania

   • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania, pochodzącego z pewnego źródła i podchodź ostrożnie do programów pobieranych z Internetu.
   • Nie instaluj oprogramowania niewiadomego pochodzenia i nie uruchamiaj programów przesłanych pocztą elektroniczną lub przez komunikatory internetowe.

   Wiele darmowych programów dostępnych w internecie zawiera aplikację adware, która zawiera programy wyświetlające reklamy (zazwyczaj bannery) niezależnie od czynności wykonywanych przez użytkowników. Ten rodzaj oprogramowania jest często instalowany na komputerach/urządzeniach mobilnych podczas przeglądania stron WWW, bez wiedzy i zgody użytkowników.

   Niektóre programy są również wyposażone w moduły szpiegujące (ang. spyware), które dostarczają autorom aplikacji wielu cennych informacji o użytkowniku - głównie adres IP, używany system operacyjny, przeglądarkę, a niekiedy strony, z którymi się łączymy.

   Aplikacje adware/spyware mogą umożliwić osobom niepowołanym śledzenie danych wpisywanych przez użytkownika w przeglądarce internetowej, w tym finansowych (numer klienta, PIN, numery kart płatniczych itd.), na co Bank nie ma wpływu ponieważ nie jest stroną uprawnioną do kontrolowania środowiska komputerowego użytkownika.

   Symptomami zainfekowania komputera/urządzenia mobilnego są zwykle: spowolnienie działania systemu, zwiększona liczba reklam (szczególnie okienek pop-up), zmiany w działaniu przeglądarki internetowej, problemy z działaniem niektórych programów, utrata dostępu do danych znajdujących się na urządzeniu (zaszyfrowanie).

   Bank odradza również korzystanie z Systemu PekaoFX w miejscach ogólnodostępnych (np. w kawiarenkach internetowych) oraz przy nawiązywaniu połączenia poprzez darmowe publiczne sieci Wi-Fi (np. na lotniskach, galeriach handlowych, itp.).

   Sprawdzaj certyfikaty zabezpieczeń

   • Przed zalogowaniem się do serwisu sprawdzaj zawsze, czy na ekranie widnieje symbol kłódki oznaczający nawiązanie połączenia szyfrowanego (adres zaczyna się wtedy od https, a nie od http). Połączenie szyfrowane jest również sygnalizowane przez przeglądarkę poprzez użycie zielonego koloru w pasku adresu.
   • Pod dwukrotnym kliknięciu na symbol kłódki zostanie wyświetlony certyfikat systemu.Należy zwrócić uwagę na:
    - informację, że certyfikat jest wystawiony dla: *fx.com,
    - wystawcę certyfikatu - Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,
    - datę ważności certyfikatu - powinna to być data przyszła.
   • Jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony nie dla *fx.com, nie korzystaj z serwisu - w takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.
   • Kłódka w najnowszych wersjach przeglądarek znajduje się na wysokości paska adresu, dla szyfrowanego połączenia pasek adresu przyjmuje kolor zielony.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.