Inwestycja Dwuwalutowa

pozwala osiągnąć znacznie wyższą rentowność

w porównaniu do tradycyjnej lokaty terminowej

możliwość ustalenia podstawowej oraz drugiej waluty depozytu

na którą zostanie przewalutowany

PRIIP

  • Zobacz szczegóły

    Na stronie PRIIPP, Bank prezentuje „Dokumenty zawierające kluczowe informacje” odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP.

IDW

IDW - inwestycja dwuwalutowa to produkt inwestycyjny złożony z nie stanowiących odrębnych transakcji depozytu oraz instrumentu finansowego typu opcja, pozwalający ulokować nadwyżki finansowe i osiągnąć znacznie wyższą rentowność w porównaniu do tradycyjnej lokaty terminowej. Klient ustala z Bankiem podstawową walutę depozytu oraz drugą walutę, na którą jego depozyt zostanie przewalutowany, jeśli zajdą określone warunki rynkowe. W dniu zapadalności produktu Klient otrzyma kapitał w walucie depozytu lub równowartość w drugiej walucie według ustalonego kursu przeliczenia oraz płatność odsetkową w walucie depozytu.

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Karta produktu: Inwestycja Dwuwalutowa

Na stronie PRIIP, Bank prezentuje "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP