Zabezpieczanie ryzyka cen towarów

zabezpieczenie przed ryzykiem

niekorzystnych zmian cen towarów

dostosowania instrumentu zabezpieczającego

do rzeczywistych potrzeb

możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

Brak świadomości występowania ryzyka cen towarów w przedsiębiorstwie lub złe zabezpieczanie takiego ryzyka może negatywnie wpływać na kondycję firmy lub w skrajnych wypadkach doprowadzić do kłopotów finansowych lub zniwelowania poziomu uzyskiwanych marż.
Nowa usługa Banku Pekao S.A., umożliwiająca zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami cen towarów, skierowana jest zarówno do firm handlowych zajmujących się obrotem towarami jak również przedsiębiorstw, które wykorzystują je w cyklu produkcyjnym lub świadczone przez nie usługi powiązane są ze światowym rynkiem towarowym (ang. COMMODITY).

Zmienność cen na rynku towarowym jest obecnie zbyt duża i nieprzewidywalna tak wiec wymagane jest bardziej aktywne podejście do zabezpieczania tego ryzyka. Z racji swojej pozycji i doświadczenia Bank Pekao S.A. stawia sobie za cel aby dla swoich Klientów być partnerem pierwszego wyboru nie tylko w tego typu operacjach.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorstw produkcyjnych, wydobywczych, przewoźników i producentów rolnych, innych.

Bank Pekao S.A. oferuje produkty z szerokiej gamy surowców i towarów (bez dostawy), m. in:
- surowców energetycznych (w tym paliw),
- produktów rolnych,
- metali przemysłowych i szlachetnych,
- gazu.

Korzyści dla Klienta:

 • zabezpieczenie przed ryzykiem niekorzystnych zmian cen towarów,
 • zabezpieczenie określonego wg bieżących kwotowań rynkowych lub dowolnie wybranego przez Klienta przyszłego poziomu cen towarów,
 • możliwość odpowiedniego dostosowania instrumentu zabezpieczającego do rzeczywistych potrzeb,
 • możliwość przedterminowej odsprzedaży opcji bankowi

W celu zapoznania się z aktualną ofertą pobierz plik w formacie PDF: "Wykaz cen referencyjnych"

 

Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

 

Na stronie PRIIP, Bank prezentuje "Dokumenty zawierające kluczowe informacje" odnośnie produktów skarbowych podzielone na poszczególne kategorie. Dokumenty te pomagają zrozumieć charakter danego produktu oraz ryzyka, koszty, potencjalne zyski i straty z nim związane. Przed zawarciem każdej transakcji, Klient detaliczny jest zobowiązany do zapoznania się z aktualnymi dokumentami dotyczącymi produktów skarbowych w ramach regulacji PRIIP

 • Opcje towarowe

  •  

   Bank Pekao SA oferuje dwa rodzaje Opcji Towarowych:

   • Opcje typu Plain Vanilla, gdzie przedmiotem transakcji jest prawo do dokonania rozliczenia pieniężnego opcji zakupu (Opcja Call) lub sprzedaży (Opcja Put) określonej ilości towaru w wyznaczonym dniu w przyszłości, po cenie opcji ustalonej w momencie zawierania transakcji względem ceny wykonania ustalonej w dniu wygaśnięcia oraz
   • Towarowe Opcje Azjatyckie, gdzie przedmiotem jest prawo do dokonania rozliczenia pieniężnego opcji zakupu (Opcja Call) lub sprzedaży (Opcja Put) określonej ilości towaru, w których cena opcji jest uśrednieniem cen towarów ogłoszonych w określonych dniach wyceny w danym okresie obliczeniowym.

    

   Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

   Karta produktu:  Opcja towarowa Call

   Karta produktu:  Opcja towarowa Put  

    

 • Transakcja SWAPA towarowego

  •  

   Przedmiotem transakcji SWAPA towarowego pomiędzy Klientem a Bankiem jest wymiana płatności w oparciu o uzgodnione w dniu zawarcia transakcji, stałą cenę towaru i zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie.
   Transakcja umożliwia ustalenie dokładnej ceny kupna lub sprzedaży towaru, dlatego SWAP towarowy może być stosowany przez Klientów chcących zagwarantować stabilny poziom cen surowców dla zobowiązań lub należności wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej czy aktualnych potrzeb.

   Zapraszamy do kontaktu jeśli masz pytania i chcesz dowiedzieć się więcej.

    

   Ryzyko: INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

   Karta produktu:  SWAP towarowy